• Halmstads webbplatser

Äppelhyllan – tillgängliga och språk­utvecklande medier för barn

I bibliotekens Äppelhyllor hittar du medier som ger ditt barn möjlighet att läsa på sitt sätt och medier som hjälper ditt barn med språkutvecklingen.

Läsa på andra sätt

Alla kan inte läsa tryckt text men detta är inget hinder för att kunna få läsa. Istället kan du läsa med öronen, fingrarna och med hjälp av tecken.

Läsa med öronen på Legimus

Talböcker är inlästa böcker för dig som av någon anledning har svårt att läsa tryckt text. Talböckerna får bara användas om du har en läsnedsättning. Du får låna dem om du har ett lånekort för talböcker.

Läsa med fingrarna – taktila bilderböcker

Taktila böcker passar dig som behöver känna på bilder för att förstå bättre. Dessa böcker kan alla låna.

Taktila böcker...

  • har bilder som du kan känna på.
  • är skapade i olika material.
  • har färger som gör dem lätta att uppfatta.
  • är skrivna i punktskrift och storstil.
Taktila bilderböcker i bibliotekskatalogen Nova

Läsa med hjälp av tecken – berättelser med TAKK

Berättelser med TAKK är bilderböcker och småbarnsböcker med text och teckenbilder i. I böckerna finns tecken som används som stöd tillsammans med tal. Dessa böcker kan alla låna.

TAKK står för "Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation". Det är inte ett eget språk utan en metod för att kommunicera. Tecknen som används kommer från svenskt teckenspråk.

Berättelser med TAKK i bibliotekskatalogen Nova

Språkstimulering och språkutveckling

Alla barn har rätt till ett rikt och varierat språk. Genom språket tar vi till oss information. Genom språket bildar vi egna tankar och åsikter. Genom språket har vi möjlighet att göra vår röst hörd i samhället.

Att äga sitt språk är en mänsklig rättighet och grunden för ett demokratiskt samhälle.

Böcker och spel för språkstimulering och språkutveckling

Språkväskor – träna språk med hjälp av lek

På Stadsbiblioteket finns språkväskor för språkutveckling som du kan låna. Materialet i väskorna är till för att leka med och samtidigt träna språket tillsammans med ditt barn. De är lämpliga för barn i åldern 3–6 år. Språkväskorna kan du reservera till alla biblioteken via bibliotekskatalogen Nova eller med hjälp av bibliotekspersonalen.

Väskorna passar speciellt bra att använda om barnet har svårigheter med sin språkutveckling eller har kontakt med logoped.

Språkväskorna i bibliotekskatalogen Nova

Vill du veta mer om Äppelhyllan?

Personalen på ditt bibliotek kan hjälpa dig och ditt barn med tillgängliga medier och medier för språkstimulering och språkutveckling.