• Halmstads webbplatser

Förskola för nyanlända – anmälan

Här kan du som vårdnadshavare eller god man anmäla nyanlända eller asylsökande barn 1–5 år till förskola.

Anmälan för vårdnadshavare

Anmälan till förskola för nyanlända – e-tjänst för vårdnadshavare

Anmälan för god man

Anmälan till förskola för nyanlända – e-tjänst för god man