• Halmstads webbplatser

Förskola – önska tillfällig plats vid planeringsdag

Här kan du önska plats på annan förskola när ditt barns ordinarie har stängt på grund av planeringsdag.

  • Meddela ditt behov av plats i god tid, minst två veckor innan planeringsdagen, för att garanteras en ersättningsplacering.
  • Du får besked om placering senast två dagar innan planeringsdagen du söker för.Där barnet är placerat

Där barnet är placerat
Från och med * (obligatorisk)
önskar jag plats på annan förskola på grund av planeringsdag
Från och med
Till och med... * (obligatorisk)
önskar jag plats på annan förskola på grund av planeringsdag
Till och med...
Vårdnadshavarens kontaktuppgifter
Vårdnadshavarens kontaktuppgifter