• Halmstads webbplatser

Förskola – ändra dina kontaktuppgifter

Du kan ändra dina kontaktuppgifter så att förskolan eller kommunen kan kontakta dig med information om barnets plats i förskolan.

Ändra kontaktuppgifter