• Halmstads webbplatser

Europa Direkt Halland

Europa Direkt Halland är hallänningarnas medborgarkontor för EU-frågor. Vi fungerar som en länk mellan invånare och EU:s institutioner och politik. Här kan du få svar på frågor, information och kunskap om EU.

Söker du information om EU:s politik? Vill du veta vilka möjligheter Europa har att erbjuda dig som är ung? Har du funderingar kring dina rättigheter som EU-medborgare? Då hjälper vi dig att hitta rätt information och instans.

Som Europa Direkt-kontor vill gärna ha kontakt med allmänheten och andra aktörer och arbetar för att alla ska känna sig involverade i EU:s verksamhet.

Europa Direkt Halland har sitt kontor i Rådhuset i Halmstad, men arbetar i hela Halland.

Se film om Europa Direkt Halland

Här berättar Stina från Europa Direkt Halland om verksamheten och vilket stöd du kan få.

Stillbild från film om Europa Direkt Halland, där Stina berättar om verksamheten.

Service till dig som privatperson

Europa Direkt kan:

Följ Europa Direkt Halland i sociala medier för att ta del av aktuella frågor och evenemang:

Föredrag och evenemang

Du kan bjuda in Europa Direkt för kostnadsfria föredrag om grundläggande EU-kunskap som till exempel rör EU:s politiska system och politikområden eller EU:s fonder och program.

Europa Direkt samarrangerar även gärna evenemang exempelvis föredrag, debatter eller panelsamtal tillsammans med aktörer i länet, som gymnasieskolor, föreningar och bibliotek.

Dina rättigheter som EU-medborgare

Som svensk medborgare är du också EU-medborgare. Det innebär att du har möjligheter och rättigheter som att arbeta, studera, rösta och att ställa upp i politiska val i andra EU-länder. Här listar vi några av dina rättigheter som EU-medborgare:

Rådgivning och stöd vid problem med rättigheter

EU har ett stort utbud servicenätverk som hjälper till med information om EU:s politik och program, rådgivning, stöd med medling vid tvister eller med att framföra ett klagomål. Här nedan har vi listat några nätverk som hjälpa dig:

Solvit

Solvit hjälper dig som EU-medborgare eller företag som har fått problem i ett annat EU-land, på grund av att myndigheterna där inte följer EU-lagstiftningen som de ska. Till exempel vid orättvisa regler eller beslut och diskriminerande byråkrati som kan göra det svårt för dig att bo, arbeta och göra affärer i ett annat EU-land.

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen hjälper dig med klagomål från enskilda, företag och organisationer om missförhållande vid EU:s institutioner och organ.

För dig som är lärare

Behöver du som lärare hjälp med att få ny inspiration för att undervisa om EU eller undervisningsmaterial? Då kan du kontakta Europa Direkt Halland för ett klassbesök eller använda dig materialet vi sammanställt nedan.

På följande samlingssidor kan du hitta spel, material eller tävlingar för olika åldrar.

Läromedel

Beställ material

"Chokladrollspelet" – i ert eget klassrum

Chokladrollspelet

Deltagarna intar roller som nationella ministrar och representanter för EU-kommissionen och Europaparlamentet. De möts i Ministerrådet för förhandla och rösta om en lösning för att ena länderna i chokladfrågan samtidigt som de ska värna om sitt lands medborgare och intressen. Det kommer uppstå livlig debatt och rollspelets utfall blir sällan som förväntat. Det är deltagarna som styr och påverkar. Rollspelet är roligt, bidrar till förståelse och dialog kring EU och fungerar utmärkt att genomföra både i person eller digitalt.

Rollspel på plats i Strasbourg – tävla om en plats för gymnasieelever i Euroscola

Euroscola

Vad gör egentligen en EU-ledamot och vilken roll har Europaparlamentet? Genom Euroscola får gymnasieungdomar chansen att för en dag diskutera och debattera aktuella frågor med jämnåriga från andra länder på plats i Strasbourg.

Arbeta med skolutveckling i EU-frågor

Vill du nätverka och samarbeta med andra lärare i EU-frågor, kan du delta i ett nätverk som Europa Direkt Halland anordnar. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Skolambassadör för EU

Är du lärare eller skolledare och vill ansvara för att samordna din skolas arbete med EU i undervisningen? Tycker du att det skulle vara värdefullt att utbyta erfarenheter med kollegor från skolor runt om i landet? Då är den kostnadsfria utbildningen "Skolambassadör för EU" något för dig.

Lärarutbildningen är nio dagar fördelade på två tillfällen, skolledarutbildningen tre dagar vid ett tillfälle under året.

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

Vill du och dina elever lära er mer om Europaparlamentet? Europaparlamentets kontor i Stockholm erbjuder ett kostnadsfritt utbildningsprogram som riktar sig till lärare och elever på högstadiet och gymnasiet.

Sök medel för utbildning om EU

Skolor, nätverk av skolor och yrkesutbildningsanordnare har möjligheten att söka medel från Erasmus+ till din verksamhet för att utveckla undervisning och aktiviteter om EU. Medel kan användas för aktiviteter till exempelvis projektveckor, studiebesök, gästlärare, undervisningsmaterial.

Bjud in en EU-anställd till din skola

Europa Direkt-kontor stödjer initiativen "Back to school" och "Back to university" genom att göra det enklare för deltagande EU-anställda att få kontakt med utbildningsinstitutioner.

Om du vill bjuda in en EU-anställd att berätta om sitt arbete och karriär kontakta Europa Direkt via e-post. Du hittar kontaktuppgifter nedan.

För dig som går på gymnasiet

Går du i gymnasiets årskurs 1 eller 2 och läser kursen Moderna språk 3 eller högre? Då har du möjlighet att studera ett läsår i Frankrike, Spanien, Tyskland eller Österrike.

Du och dina klasskompisar kan prova på att vara ledamöter i Europaparlamentet i Strasbourg för en dag. Prata med din lärare om att ansöka till Euroscola! Mer information finns i stycket för lärare ovan.

För dig som är 18–30 år

Det finns många möjligheter att få nya upplevelser och erfarenheter för dig som är ung. Du kan till exempel praktisera i någon av EU:s verksamheter i Sverige eller utomlands, resa i Europa eller jobba som volontär.

Eurodesk är ett europeiskt nätverk som vänder sig till unga med information om möjligheter att studera, volontärtjänstgöra och arbeta i Europa. MUCF är utsedd av regeringen till nationell partner för Eurodesk, vilket betyder att MUCF samordnar Eurodesk i Sverige.

Praktisera på någon av EU:s institutioner i Sverige och Europa

Upptäck Europa med resekortet

Du som är 18 år kan få chansen att uppleva Europa med DiscoverEU:s resekort. Med resekortet kan du upptäcka Europa med tåg i upp till 30 dagar. Du får även rabatter på bland annat museer, kurser, idrottsaktiviteter, kollektivtrafik, boende och mat.

Studera utomlands

Som svensk medborgare har du rätt till att söka utbildningar i ett annat EU-land. Där får du studera på samma villkor som mottagarlandets egna medborgare. Det är dock viktigt att du har en sjukförsäkring och tillräckligt med pengar för att klara dig.

Det finns olika möjligheter till studier i annat EU-land. Du kan ordna det själv genom att ta kontakt med aktuellt universitet eller så kan du ta hjälp av ett svenskt universitet eller högskola och ansöka om en plats i EU:s utbytesprogram.

Arbeta som volontär

Europeisk volontärtjänst (ESC) är till för dig som är mellan 18 och 30 år.

Som volontär jobbar du ideellt under en viss period i ett annat land under enklare former. Du deltar i det dagliga arbetet i en organisation som aktivt gynnar lokalsamhället. Du kan arbeta med allt ifrån miljö, hälsa och inkludering till digital teknik, kultur och idrott.

Projekten pågår från två veckor till tolv månader. Du får resa, logi och mat plus lite fickpengar.

Europeiska ungdomsevenemanget

Europeiska ungdomsevenmanget (EYE) är öppet för dig som är 16–30 åroch som går i skolan, läser på universitetet eller arbetar, eller är medlem i en ungdomsorganisation. Du kan delta i evenemanget med vänner eller på egen hand.

Arbeta utomlands

Eures-portalen är en samlingsplats för arbetsgivare och kandidater och navet inom Eures-nätverket. Här finns möjligheter att hitta både lediga jobb och kandidater från andra länder. Nätverkets medlemmar uppdaterar portalen löpande med nya cv:n och jobbannonser. På Eures-portalen finns även information om arbetsmarknaden i alla länder inom EU, EES och Schweiz.

Ta hjälp av en Eures-rådgivare

European Employment Services, Eures, är ett väletablerat nätverk av aktörer som samarbetar för att underlätta rörligheten av arbetstagare i Europa. Den svenska Arbetsförmedlingen ingår Eures-nätverket.

Eures-rådgivare hjälper både arbetssökande och arbetsgivare att hitta svar på frågor om vägar till arbete och rekrytering mellan EU:s medlemsländer och Schweiz.

Gör ett europeiskt CV

Europass är en europeisk tjänst för att skapa ett CV. Det förenklar för arbetsgivare att förstå betyg från andra EU-länder. På så vis blir det enklare att söka jobb och utbildning i hela EU.

Omvärldbevakning för dig som vill hålla dig uppdaterad i EU-frågor

Om du hålla dig uppdaterad på vad som händer på EU-arenan finns det olika vägar att få information. Här har vi listat nyhetssidor, podcasts och nätverk för dig som vill fördjupa dina kunskaper.

Delta i nätverk, engagera dig och påverka EU

Tillsammans i Europa – nätverk

Vill du engagera dig, ta del av evenemang, knyta nya kontakter eller inspirera andra att delta i Europas demokrati? Då kan du gå med i Europaparlamentets politisk obundna nätverk ”Tillsammans i Europa”.

Debating Europe – debattplattform

Debating Europe är en plattform på engelska där du kan debattera frågorna du bryr dig om med europeiska politiker och experter.

Europeiska medborgarinitiativet

Med ett europeiskt medborgarinitiativ kan du bidra till EU-politiken genom att uppmana EU-kommissionen att föreslå nya lagar. När ett initiativ har fått en miljon underskrifter från sju EU-länder måste kommissionen ta ställning till det.

Europa Direkt Halland ingår i Europeiska kommissionens informationsnätverk Länk till annan webbplats. på lokal och regional nivå bestående av ungefär 450 kontor i hela EU. Kontoret har funnits i länet sedan 2005 och finansieras av Halmstads Kommun, Region Halland och EU-kommissionen Länk till annan webbplats..