• Halmstads webbplatser

Söndrum-Vapnö församlingsgård är årets vinnare av arkitekturpriset

Vinnare av 2023 års arkitekturpris är Söndrum-Vapnö församlingsgård. En byggnation som andas nytänk och som blivit en ljus och modern samlingsplats. Som även väl tar hand om platsens höga kulturhistoriska värden.

– En verkligen värdig vinnare. Vi fastnade för deras vilja att vara en samlingsplats där man möts över alla åldrar, renoveringens miljötänk, den väldigt vackert renoverade Staffanssalen och hur man utvändigt använt de olika materialen som lyfter upplevelsen där gammalt möter nytt, säger byggnadsnämndens ordförande Magnus Uvenfeldt.

Söndrum-Vapnö nya församlingsgård består av ett nytt tillägg som byggts runtomkring en äldre byggnad, Staffansalen, som fanns på platsen. Genom att ge plats åt Staffansalen i den nya församlingsgården har salen bevarats, restaurerats och uppdateras för att möta framtidens behov. Från entrédelen utgår sedan tre byggnadskroppar som rymmer lokaler för barn och unga, musik och undervisning samt personalutrymmen. Församlingsgården har getts en fasad av obehandlat cederträ och tak av grått plåttak. Trämaterialet återkommer i interiören för att koppla samman ute och inne.

– Jag vill på det varmaste tacka alla som har röstat på vår församlingsgård men även byggnadsnämnden som valde ut oss som en av de nominerade. Sedan vi har kunnat utnyttja fastigheten i sin helhet har många snabbt tagit den till sitt hjärta och vi har fått många besökare. Något som vi hoppas kommer att öka än mer nu med detta pris, säger kyrkofullmäktiges ordförande Bo Henningson på Söndrum-Vapnö församling.

Vid prisutdelningen: Bo Henningson, kyrkofullmäktiges ordförande. Magnus Uvenfeldt, byggnadsnämndens ordförande och arkitekten Margareta Diedrichs.

Byggherre: Söndrum-Vapnö församling, Svenska kyrkan
Arkitekt: Margareta Diedrichs, Sweco Architects

Juryns motivering

Söndrum-Vapnö församling har berikats med en ny ljus och modern samlingsplats vars gestaltning tar sitt avstamp i platsens höga kulturhistoriska värden. Den vackert restaurerade Staffanssalen har fått dirigera placering och utformning av nya tillägg. Runt en ny välkomnande entréhall grupperar sig Staffanssalen samt på en lekfullt och funktionellt sätt nya enkelt utformade byggnadsvolymer som innehåller lokaler för barn och unga, för musik och undervisning samt för personal. Interiört accentueras Staffanssalens gedigna stenmur av ett väl placerat ljusinsläpp samt av kontrasterande lätta, blanka och ljusa material som lyfter upplevelsen där gammalt möter nytt.

Foto: Felix Gerlach