• Halmstads webbplatser

Navet – erbjud plats för ungdom 16–24 år

Navets insatser riktar sig till unga Halmstadbor i ålder 16–24 år som varken arbetar eller studerar. Syftet är att ge stöd till ungdomar som leder till studier, arbete eller annan meningsfull sysselsättning. Här kan du som företagare hjälpa till!

Samverka med Navet

Navet samarbetar med olika myndigheter, utbildningsanordnare, föreningar och organisationer som arbetar med ungdomar. Vill du veta mer? Vill du samverka? Ta kontakt! navet@halmstad.se

Navet är en del av projekt Ung Framtid som finansieras av europeiska socialfonden. Projektet pågår mellan september 2023 till augusti 2026.

Minskad ungdomsarbetslöshet

Projektets mål är att få unga som varken arbetar eller studerar att utvecklas utifrån sina egna förmågor och närmar sig arbete och/eller studier. Det långsiktiga målet är att minska ungdomsarbetslösheten.