• Halmstads webbplatser

Energieffektivisering i företag

Behöver du hjälp att spara minska företagets eller organisationens energianvändning? Vänd dig till kommunens energi- och klimatrådgivning för att få tips och råd.

Detta kan du få hjälp med

Energi- och klimatrådgivarna kan hjälpa dig exempelvis med att

  • göra en analys av din energistatistik
  • ge råd om hur du kan spara energi vid en rundvandring på företaget
  • vara ett bollplank längs vägen på er energiresa.

De kan också informera om aktuella bidrag inom energiområdet och om hur du kan producera egen el av solen.

Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende.

Det finns även en webbsida på halmstad.se som riktar sig till privatpersoner:

Spara pengar och energi på din drickakyl

Vi erbjuder nu kostnadsfria timer till företag och organisationer med drickakylar.

Så här går det till

Vi besöker ditt företag och mäter energianvändningen per kyl och räknar ut vilken besparingen som är möjlig. Med hjälp av timern stängs kylen av när verksamheten har stängt och återstartas sedan inför öppningen. Bara kylar där produkterna inte påverkas stängs av.

När energirådgivarna senast drev drickakylsprojekt, 2016 och 2019, sparades i genomsnitt 1 500 kronor per år och kyl.

Projektet pågår till och med maj 2024.

Ställ dina frågor på öppet hus

Som företagare är du välkommen på det öppna hus med rådgivning om bygglov och energi- och klimatåtgärder som kommunen arrangerar en gång i månaden höst och vår.

Fler tips om energieffektivisering

Tips om energieffektivisering finns att läsa på Energimyndighetens webbplats: