• Halmstads webbplatser

Rådgivning och stöd

Här har vi samlat organisationer och utvecklingsstöd som du kan komma i kontakt med när du startar eller utvecklar ditt företag i Halmstads kommun.

Rådgivning

Har du frågor till kommunen, behöver rådgivning eller stöd för att starta eller utveckla din verksamhet är du välkommen att kontakta kommunens företagsservice.

Business Halland – för halländska företagare

Ett samlat utbud av möjligheter för dig som driver företag i Halland – seminarier, kurser, mentorsprogram och företagsnätverk. Bakom Business Halland står de halländska kommunerna tillsammans med Region Halland och regionala aktörer.

Konsument Halmstad – rådgivning och information för företag

Som företagare i Halmstads kommun kan du få hjälp med vilka lagar och regler som gäller mellan säljare och konsument. Du kan få rådgivning i ett konkret ärende eller så kan Konsument Halmstad skräddarsy en föreläsning om konsumenträtt inom din bransch.

Energi- och klimatrådgivning

Du som driver företag kan få hjälp med oberoende och kostnadsfri rådgivning för att minska ditt företags energikostnader. Kanske funderar du på att producera egen el eller vilka bidrag som finns för energisparande åtgärder?

Finansiering

Är du och ditt företag i behov av finansiering? Vid uppstarten av ett företag eller utveckling av ett befintligt företag finns det olika möjligheter till finansiella alternativ. Nedan kan du läsa mer om olika finansieringsvägar.

Lån hos banken

Banklån är en av de viktigaste formerna av extern finansiering. Kontakta din personliga bank.

Almi Företagspartner

Almi Företagspartner Halland erbjuder olika typer av riskfinansierade lån beroende på vilken fas ditt företag befinner sig i. Bland annat minilån, förstudiemedel för innovationsprojekt, innovationslån, företagarlån och tillväxtlån.

Stöd från Tillväxtverket

Tillväxtverket har regeringens uppdrag om hållbar näringslivsutveckling och erbjuder dig som företagare möjlighet till finansiering, kunskap och direkta företagsstöd genom olika program och projekt. Tillväxtverket främjar konkurrenskraftiga företag i hela landet.

Medfinansiering från Region Halland

Region Halland stödjer dig som företagare via regional näringslivsutveckling. Det finns olika typer av stöd och finansiering för dig som är verksam och vill utvecklas i Halland, nationellt eller internationellt.

När du anlitar en konsult för att vidareutveckla ditt företag finansierar Region Halland halva kostnaden via ett stödsystem med så kallade checkar.

Företagsutveckling

HighFive Innovationsarena

Kommunens bolag HighFive Innovationsarena erbjuder ett inkubatorsprogram som hjälper dig som är en driven entreprenör att omvandla dina idéer till företag med skalbarhet, hållbarhet, tillväxt och unikitet.

Timbanken – kostnadsfritt konsultstöd

Du som startar företag i Halland får tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under ett år, av konsulter inom sju områden för affärsutveckling. HighFive Innovationsarena, hjälper dig med kontakterna.

Nyföretagarcentrum Halland

Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning för att gå igenom din affärsidé vid uppstart av ditt företag. Du får kontakt med Nyföretagarcentrum genom HighFive Innovationsarena, kommunens bolag för nyföretagande och affärsutveckling.

Ung företagsamhet i Halland

En ideell organisation där du som är ung och vill starta företag får hjälp med utbildning, handledning och läromedel.

Företagarna Halmstad

Du får möjlighet till ett brett nätverk med lokal förankring och kostnadsfri juridisk rådgivning för att utveckla din verksamhet.

Svenskt näringsliv

Svenskt Näringsliv driver frågor för att förbättra företags situation, oavsett bransch och storlek. Att ta fram konkreta förslag på åtgärder och reformer som gagnar företagsklimatet är högprioriterat.

Connect Sverige, Region Väst

Hjälper till att matcha dig som företagare med kompetens och kapital från näringslivet. Språngbrädan finns för dig som driver företag i tidigt skede, medan Företagsacceleratorn riktar sig till dig som har ett etablerat tillväxtföretag.

TEK Kompetens

Du som företagare får hjälp till kompetensutveckling via en webbportal med över 300 webbutbildningar inom ett flertal olika kategorier.

Coompanion Halland – kooperativ utveckling

Arbetar med dig som företagare för att främja ekonomisk, social och hållbar tillväxt och skapa positiv samhällsnytta. Du får kostnadsfri rådgivning och kan delta i olika utvecklingsprojekt för lokal utveckling i samverkan med samhällsentreprenörer.

Stöd till branscher

Livsmedel och landsbygd

Hushållningssällskapet Hallands län

Du som driver lantbruk och landsbygdsföretag kan kontakta Hushållningssällskapet för rådgivning och företagsutveckling, som stärker din produktion och lönsamhet. Hushållningssällskapet arbetar för att stärka det gröna näringslivet och en konkurrenskraftig landsbygd.

Lokalt Ledd Utveckling Halland

Lokalt Ledd Utveckling Halland, LLUH, erbjuder medel och metoder för att utveckla landsbygden. LLUH är en proaktiv drivare av den lokala utvecklingen i länet genom LEADER-metoden.

Hallands Matgille

För dig som driver livsmedelsförädlande företag finns möjlighet till affärsutveckling, samverkan och nätverkande genom Hallands Matgille. Målet är att främja hållbar tillväxt inom livsmedelssektorn i Halland och stärka innovationer kring halländsk mat.

Besöksnäring och destinationsutveckling

Evenemang och möten

Du som driver företag inom besöksnäring eller vill arrangera evenemang och möten får hjälp av Destination Halmstad, kommunens bolag för destinationsutveckling och hållbar tillväxt inom besöksnäring. Du får tillgång till rådgivning, nätverkande och samverkan för att utvecklas i ditt företagande och bidra till utvecklingen av Halmstad som evenemang- och mötesstad.

Export

Exportcentrum Halland

Du som driver företag i Halland och vill söka nya kunder på internationella marknader kan få hjälp med kunskap och kontaktnät.

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren arrangerar utbildningen Exportprogrammet som förbereder dig för en exportsatsning.

Innovationsstöd

Leap for Life

Leap for Life är Hallands innovationscentrum för informationsdriven vård, som strävar efter att utveckla framtidens vård och stöttar innovationer i näringslivet. Du som företagare får tillgång till innovationsprojekt, kompetenspaneler och testprojekt via Leap for Life, som är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Saknar du någon organisation?

Konktakta kommunen, så kompletterar vi listan.