Kompetens och kunskap till företaget

Här har vi samlat organisationer som erbjuder kompetensutveckling för ditt företag eller som på annat sätt kan bidra till att öka kompetensen och kunskapen i din verksamhet.

Arrangörer

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har många kostnadsfria digitala tjänster som underlättar när du ska rekrytera och driva ditt företag. Registrera ett arbetsgivarkonto, så kan du få tillgång till tjänster som Skapa annonser, Sök kandidater, Snabbintervjua – rekrytera via video, Rekryteringsguiden och Arbetsgivarpodden.

High Five – kommunens innovationsarena

Get To Work

Ta hjälp av studenter med innovationskraft, ny kunskap och unga ögon för att lösa företagets utmaningar – samtidigt som ni ger studenterna möjlighet att bygga sitt cv med riktiga case för riktiga företag.

I Get To Work sätts en grupp om fem studenter från olika program vid Högskolan i Halmstad ihop för att lösa utmaningar som ditt företag står inför. Efter 40 timmar, fördelat över sex kalenderveckor presenteras rekommendationen och Get To Work har skapat arbetslivserfarenhet, näringslivsnätverk och problemlösningar.

För mer information, kontakta Sara Nilsson.

Halland Tech

Halland Tech är ett marknadsförings- och kompetensutvecklingsparaply för att visa på konkreta möjligheter med ny teknik och digital transformation i Halland. Halland Tech vänder sig till start-up-företag och entreprenörer, mogna och etablerade bolag, studenter och akademi samt Hallandsnyfikna och tech-intresserade, med syftet att öppna möjligheter för fler. 

Inom ramen för Halland Tech arrangeras:

  • Halland Tech Week – ett återkommande event under en vecka i oktober varje år där deltagarna får kompetensutveckling, nätverkande och inspiration.
  • Halland Tech Meet – ett digitalt halvdagarsevent som sker 3–4 gånger per år.

High Five är medarrangör för Halland Tech Week och arrangör för Halland Tech Meet.

För mer information, kontakta Tobias Tisell

Meet & Match

Meet & Match är ett sätt för studenter att komma i kontakt med näringslivet. Tanken är att skapa möjligheter för studenter som vill bli entreprenör men inte har en egen idé.

I steg 1 av Meet & Match pitchar ditt företag i en kort film vad ni gör och varför ni är framtidens arbetsplats. I steg 2 väljer studenten ut företag och skickar in sitt intresse för att lära känna företagen lite bättre.

Om både ditt företag och studenten vill gå vidare möts ni och fortsätter processen på egen hand.

För mer information kontakta Lovisa, lovisa.bagler@halmstad.se

AI.m Halland

Funderar du på hur AI (artificiell intelligens) kan stärka ditt företags affär och skapa nya tjänster eller datadrivna applikationer? Sök till AI.m!

Genom ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och HighFive kan företag få en unik möjlighet att genomgå en innovationsprocess där människocentrerad AI, ökad konkurrenskraft och nya datadrivna möjligheter står i fokus. Till din hjälp får du ett team med experter inom AI, servicedesign och affärsutveckling.

För mer information, kontakta Anna Petersson

Högskolan i Halmstad

Utbildning för yrkesverksamma

Högskolan i Halmstad erbjuder flera olika möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning för yrkesverksamma personer. Det finns kurser inom flera olika ämnesområden för den som vill fördjupa eller bredda sin kompetens.

Samarbete med studenter

Ditt företag kan också utvecklas med Högskolan i Halmstad genom att samarbeta med studenter. Vanliga samarbetsformer är projekt och examensarbeten. Genom samarbetet kan studenterna bidra med nyvunnen kunskap och kompetens som utvecklar din verksamhet och samtidigt har du en möjlighet att marknadsföra dig som en attraktiv arbetsgivare och chansen att hitta nya talanger.

Samarbeta med forskare

Du kan även samarbeta med Högskolans forskare och få hjälp att utvecklas med deras expertis inom olika områden. Antingen kan forskning bedrivas på uppdrag av ditt företag eller så kan ni finansiera forskning och av det få ut erfarenhetsutbyte, nätverk och kontakter.

Kompa Halland

Kompa Halland erbjuder till och med december 2022 kostnadsfri kompetensutveckling för företag som är eller har varit drabbade av coronakrisen. Utbildningarna arrangeras inom en rad olika områden, som ledarskap, IT och digitalisering, hållbarhet, försäljning och marknad. Ta chansen till utbildning för att ställa om, utvecklas och förnyas! 

Region Halland

Region Halland arbetar för att stärka näringslivets kompetensarbete.

Utvecklingscheckar för ökad kompetens

Små och medelstora företag i Halland kan söka utvecklingscheckar – pengar – för att anlita experter som hjälper företagen att bli mer strategiska i arbetet med att hitta, behålla och utveckla rätt kompetens.

Tillsammans med experterna gör företagen kvalificerade analyser av nuläge, mål och behov och utformar sedan handlingsplaner för hur företagen kan arbeta vidare med kompetensplaneringen på egen hand.

Utvecklingscheckarna administreras av Almi och söks hos Tillväxtverket.

Trendanalyser

För att öka kunskapen om vilka omvärldstrender som kommer att påverka kompetensbehovet i Halland har Region Halland tagit fram trendanalysen ”Möta framtiden med rätt kompetens”. Denna ger både en övergripande analys och branschspecifika analyser för handel, IT och kommunikation, livsmedel, skog och transport.

TEK Kompetens

TEK Kompetens är Hallands största kompetens- och utvecklingspartner, vars överskott varje år investeras i modern spetsutrustning i de lokala gymnasieskolorna. TEK Kompetens har en bred plattform för kompetensförsörjning:

Strategisk kompetensplanering

Genom stöd i kompetensanalys och kompetensplanering hjälper TEK ditt företag att tydligt koppla kompetensutveckling till verksamhetens mål.

Branschöverskridande nätverk för olika yrkesroller och områden

TEK erbjuder möjlighet att träffa andra i liknande yrkesroll och uppdrag, för att utbyta idéer, erfarenhet och kunskap.

Kvalitetssäkrade utbildningar och inspirerande seminarier

TEK arrangerar såväl öppna utbildningar som skräddarsydda efter ditt företags behov. Den skräddarsydda utbildningen kan ske i företagets lokaler, i TEK:s lokaler eller digitalt.

Värdeskapande utvecklingsprojekt

Ditt företag kan utveckla verksamheten genom att delta i olika EU-finansierade projekt som skapas utifrån olika behov som uppkommit i näringslivet.

Visit Halland

Projektet Hållbar kompetens Halland erbjuder kompetensutveckling för dig som är verksam inom besöksnäringen.

I en värdskapsutbildning lär du dig grunderna i vad som kallas det goda halländska värdskapet. Inför anmälan kan du se en inspirerande film där kocken Lisa Lemke berättar om sin syn på värdskap.

I en hållbarhetsutbildning lär du dig vad begreppen social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet innebär för besöksnäringen och varför det är viktigt att vara hållbar.

Utbildningarna sker digitalt och är kostnadsfria. De ingår i Hållbar kompetens Halland, ett projekt för utveckling av besöksnäringen.

För mer information, kontakta projektledare Jeanette Bengtsson

Vuxhalland.se – samlingswebb för halländska yrkesutbildningar

För att svara mot näringslivets behov av yrkesutbildad arbetskraft samarbetar länets kommuner och Region Halland med arbetsgivare och branschföreträdare. Syftet är att tillsammans kunna erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå.

Ett resultat av samarbetet är webbplatsen vuxhalland.se, som presenterar samtliga yrkesutbildningar som arrangeras i länet.

Utbildningarnas innehåll läggs upp i samarbete med arbetsgivare och är nära knutna till arbetslivet.