Yrkes­utbildning för vuxna

Det finns många gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor. Utbildningarna är cirka ett år långa.

Så studerar du

Utbildningen är individuellt upplagd och består av lärarledd undervisning, handledning i grupp och individuell handledning.

En del av utbildningen genomförs praktiskt ute på ett företag, vilket ger dig användbara kontakter inför ditt kommande yrkesliv.

Har du tidigare erfarenhet inom yrket kan du få dina kunskaper och kompetenser validerade under utbildningstiden (tillgodoräknade).

Förkunskaper

För att kunna studera en gymnasial yrkesutbildning krävs grundskolekompetens eller motsvarande.

Pröva på en yrkesutbildning

Känner du dig tveksam inför ditt yrkesval? Inom några av våra yrkesutbildningar erbjuder vi en orienteringskurs där du kan pröva på vad utbildningen innebär. För mer information, prata med studie- och yrkesvägledarna på Halmstad Lärcentrum.

Kursstarter och ansökningsperioder

Utbildningarna har flera kursstarter under året. Se till att du söker i rätt period. Studierna har endast uppehåll för nationella helgdagar.

Kursstarter yrkesutbildning hösten 2021

(Gäller ej Kommunvux vård- och omsorgsutbildningar, se längre ner på sidan)

Kursstarter och ansökningsperioder gymnasial yrkesutbildning
PeriodKursstartAnsök mellan

Period 7

16 augusti

17 maj–16 juni

Period 8

20 september

2–25 augusti

Period 9

25 oktober

6–29 september

Period 10

29 november

11 oktober–3 november

Kurser yrkesutbildning hösten 2021

Betongarbetare

Som betongarbetare är du specialist på arbeten med betong, som är ett användbart, mångsidigt och mycket starkt byggmaterial. Betongarbetaren arbetar mycket med armering av betongkonstruktioner. Betong är ett vanligt material i byggnader och andra konstruktioner.

Arbetsuppgifterna kan innehålla moment som att bygga broar, gjuta grunder, väggar och resa stora fundament.De flesta hus innehåller armerad betong i olika former så arbetet kan vara både inom husbyggande eller stora vägbyggen. Till största del är yrket som betongarbetare ett utomhusarbete.

 • Förkunskaper: Kunskaper som motsvarar matematik och svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Utbildningsanordnare: Movantlänk till annan webbplats
 • Utbildningsort: Halmstad
 • Längd: 40–50 veckor
 • Poäng: 1500 gymnasiepoäng
 • Ansökningsperiod samt kursstart: period 8, 10, samt i kombination med SFI: period 9 (se nedan för mer information om kombinationsutbildning)
 • Ansök via webbansökan
 • För att göra en studieplan: kontakta studie- och yrkesvägledarna på Halmstad Lärcentrum

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Byggnadsplåtslagare

Som byggnadsplåtslagare jobbar du mestadels utomhus, men arbete i verkstad förekommer också. Arbetsuppgifterna varierar och självständigheten är stor. Du jobbar ofta på höga höjder.

Plåtslagare arbetar med både plåtfasader och plåttak. Underhåll av gamla plåttak samt tillverkning och montering av fönsterbleck är också vanligt. Du gör byggnader täta för vatten genom att klä dem med plåt.

Det behövs många plåtslagare i Sverige, bristen är stor och det är ett yrke med stor variation i de olika uppdragen – tak, fasad, inomhusdetaljer såsom fläktar eller dekorativa detaljer i utemiljön.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Fastighetsskötare

Som fastighetsskötare har du mycket kontakter med människor i ditt jobb. Arbetet är fritt och omväxlande. Du ställs ofta inför tekniska problem som måste lösas, men du ska också kunna möta och behandla krav samt önskemål från hyresgästern eller kunder.Fastighetsskötare arbetar inom bostads-, kontors- och industrifastigheter samt på sjukhus och i köpcentrum. Arbetet innebär oftast att du har ett helhetsansvar för fastigheten. Du ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning

Håltagare

Håltagaren tar hål i olika byggmaterial till exempel när det ska dras en ny rörledning genom en tjock tegelvägg eller när det ska borras igenom ett golv med en diamantborr. Utrustningen håltagaren använder är väldigt kraftfull och tekniskt avancerad. Det gör att håltagaren blir involverad i många skiftande arbetsuppgifter i en byggprocess. Som håltagare gör du allt från ombyggnader av kök och badrum till de riktigt stora håltagningarna i större fastigheter.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Golvläggare

Golvläggaren arbetar med golvbeläggningar av bland annat textil, plast, linoleum, kork och parkett. Golvläggning i våtrum är en specialitet, liksom arbeten med renovering och underhåll. Du jobbar med allt från renoverings- till nybyggnadsprojekt. Merparten av dagens golvmaterial läggs i stora enheter, som till exempel mattor på rulle eller parkettbrädor. Du ska också kunna utföra specialjobb, till exempel mönsterläggning av parkettgolv.

Under utbildningen kommer du inte bara lära dig att lägga mattor, utan även mycket om förarbetet som rivning av gamla mattor, spackling och slipning innan golvläggningen.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Installationselektriker

Installationselektrikern är ofta den som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentrum och liknande. Men kan också arbeta med olika elinstallationer vid ombyggnation och renoveringar av befintliga byggnader.

Det är ett rörligt och varierande arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. Arbetar man med ombyggnad ingår att ta bort gamla ledningar – ett arbete som kan vara dammigt och tungt.

Till hjälp i arbetet har installationselektrikern ritningar och scheman att följa. Installationselektrikern ska också göra en teknisk beskrivning av installationen så att andra kan se hur den är gjord. Arbetet kan vara tungt, till exempel när man ska montera in kablar och elcentraler. Man arbetar både utomhus och inomhus, vilket innebär att man under vintertid kan arbeta ute i kyla och snö. Säkerheten är viktig och kräver att man är noggrann. Man arbetar i regel i ett arbetslag.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

För att kunna avlägga branschprov krävs godkänt betyg i Matematik 1, Engelska 5 samt Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Lastbilsmekaniker

Yrket som lastbilsmekaniker passar dig som vill arbeta med kraftfulla motorer, modern teknik och den senaste elektroniken. En lastbilsmekaniker utför reparationer, service och felsökning av tunga fordon. Arbetet kräver kunskap i mekanik, elektronik och IT.

Behovet av utbildade mekaniker för tunga fordon är stort. Det finns många stora aktörer på lastbilsmarknaden och de har sina egna verkstäder där jobb kan erbjudas. Andra arbetsplatser är stora åkerier och trafikföretag.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Målare

Måleriyrket är ett kreativt och skapande yrke. Du jobbar med allt från underarbete som spackling till färdigställande med tapet och ytskiktsmålning.

Yrket utövas i många olika miljöer, från målning av fönster på ett höghus till målning av väggar och tak inomhus. Som målare kan du hamna på många olika jobb, och ofta under begränsad tid.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Murare

Muraryrket är ett av de äldsta inom byggyrkena. Material och tekniker har utvecklats mycket men hantverksskickligheten är fortfarande lika stor.

Som murare arbetar du bland annat med traditionellt mureri, plattsättning och putsning av fasader.Inomhus arbeten som murare kan till exempel vara inredningsjobb som murverk för en spis och olika dekorativa tegelväggar. I dag finns det även tekniker för att kunna jobba utomhus vintertid.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Personbilsmekaniker

Som personbilsmekaniker arbetar du självständigt och är oftast specialiserad på ett visst bilmärke eller vissa arbetsuppgifter. Underhållsservice och byte av slitna delar är vanliga arbetsuppgifter.

Moderna bilar består av komplexa system som samverkar för högsta säkerhet och komfort samt för minimal miljöpåverkan. En stor del av yrket innebär kommunikation med bilens system för att kunna ställa rätt diagnos. Därför är det viktigt med kunskap inom både mekanik, hydraulik och elektronik samt hur dessa kan samverka.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Svetsare

Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med olika svetsmetoder. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter/stålkonstruktioner.

En svetsare måste ha god kännedom om olika metallers egenskaper och hur metallen påverkas av svetsningen. Svetsaren måste förstå vad svetsningen och svetskvalitén innebär för den färdiga produktens hållfasthet och livslängd.

Svetsaren använder sig av olika svetsmetoder beroende på det arbete som ska utföras. Svetsarbeten måste ofta utföras enligt särskilda regler och föreskrifter och det krävs då att du avlagt prov enligt standarden för svetsarprövning.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Ställningsbyggare

En ställningsbyggare är med i början och i slutet på byggprocessen och jobbar nästan uteslutande utomhus. Ställningsbyggare monterar och bygger de ställningar som andra ska arbeta på.

Det är ett viktig arbete ur säkerhetssynpunkt och kräver kunskaper om konstruktion och många material.När du beräknar hur ställningen ska byggas gör du beräkningar och uträkningar så att ställningen ska hålla för alla de laster som kommer att lyftas upp och alla de personer som ska använda ställningen. Det finns många typer av ställningar, vissa är fasta och andra är flyttbara.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Träarbetare

Träarbetaren, även kallad snickare, arbetar med många olika arbetsuppgifter. Du är med under hela byggprocessen om du arbetar med husbyggnation, från formsättning till takkonstruktioner och inredning.

Yrket utövas i många olika miljöer; högt upp i ett höghus, vid byggnation av friggebod eller vid renovering av kök samt kökssättning.Uppdragen kan vara allt från privata bostäder till större byggen. Även om yrket ständigt utvecklas med moderna maskiner, tekniker och material, så är yrket till stor del ett klassiskt hantverksyrke.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Takmontör

Som takmontör arbetar du med montering av olika tak, isolering och olika takmaterial. Andra arbetsuppgifter kan vara att svetsa ihop tätskikts- och takpappsmaterial. Som takmontör arbetar du utomhus och ofta på högre höjder. Som takmontör får du även lära dig mycket inom snickeri, vilket ger dig en bredare kompetens.

 • Förkunskaper: Kunskaper som motsvarar matematik och svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Utbildningsanordnare: Movantlänk till annan webbplats
 • Utbildningsort : Halmstad
 • Längd: 30–40 veckor
 • Poäng: 1200 gymnasiepoäng
 • Ansökningsperiod samt kursstart: period 8, 10, samt i kombination med SFI: period 9 (se nedan för mer information om kombinationsutbildning).
 • Ansök via webbansökan
 • För att göra en studieplan: kontakta studie- och yrkesvägledarna på Halmstad Lärcentrum

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning

VVS-montör

En VVS-montör, eller rörläggare som de också kallas, arbetar med att montera rör och system som gör att vi får bra inomhusmiljö och kan duscha och tvätta. Som VVS-montör jobbar du inte bara i bostäder utan din arbetsplats kan också vara sjukhus, kontor och företag.

Yrket är ett traditionellt hantverk som förnyats med ny teknik, till exempel så används ofta datorer i värme- och kylanläggningar. Förutom att kunna behärska den nya tekniken måste en VVS-montör kunna läsa ritningar och tänka kreativt för att hitta de bästa lösningarna, och givetvis även vara händig nog att utföra dem.

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants hemsida är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Efter avslutad yrkesutbilding krävs även kunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk 1, Matematik 1 och Engelska 5 på gymnasial nivå. Dessa kurser krävs för att du som utbildad VVS-montör ska kunna avlägga ett så kallat branschprov och få ett branschcertifikat från VVS-Branschens Yrkesnämnd.

Väg- och anläggningsarbetare

Inget annat byggyrke kan erbjuda så många arbetsuppgifter som väg- och anläggningsarbetare. Som färdig yrkesman kan du komma att bygga gator, vägar, broar, park- och trädgårdsanläggningar med mera.

Många väljer att specialisera sig och jobbar enbart med underhåll och ledningsnät under gator och vägar eller med nyanläggning av asfalt. Andra arbetsuppgifter kan vara att anlägga utemiljöer som till exempel gräsmattor och sten- eller plattgångar.

 • Förkunskaper: Kunskaper som motsvarar matematik och svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå
 • Utbildningsanordnare: Movantlänk till annan webbplats
 • Utbildningsort: Halmstad
 • Längd: 40–50 veckor
 • Poäng: 1500 gymnasiepoäng
 • Ansökningsperiod samt kursstart: period 7, 8, 10 samt i kombination med SFI: period 9 (se nedan för mer information om kombinationsutbildning)
 • Ansök via webbansökan
 • För att göra en studieplan: kontakta studie- och yrkesvägledarna på Halmstad Lärcentrum

Tänk på!
En intresseanmälan på Movants webbplats är inte en ansökan till yrkesutbildning.

Kombinationsutbildningar

Du kan läsa nedan yrkesutbildningar i kombination med SFI eller grundläggande svenska/svenska som andraspråk. Då läser du yrkesinriktade gymnasiala kurser under halva utbildningstiden.

Yrkesutbildningar med kombinationsstudier hösten 2021

Yrkesutbildningar på Movant som kan kombineras med studier i svenska (SFI/SVA) på Eductus:

Om du redan läser svenska på annan skola måste du byta till Eductus.

 • Förkunskaper: Kunskaper i svenska med betyg i lägst SFI kurs C eller pågående studier i grundläggande svenska/svenska som andraspråk
 • Utbildningsanordnare: Movantlänk till annan webbplats
 • Utbildningsort: Halmstad
 • Längd: Kombinationsutbildningarna på Movant pågår 60–80 veckor beroende på yrkesinriktning.
 • Poäng: Olika beroende på yrkesinriktning
 • Ansökningsperiod samt kursstart: period 9
 • Ansök via webbansökan länk till annan webbplats
 • För att göra en studieplan: kontakta studie- och yrkesvägledarna på Halmstad Lärcentrum

Tänk på!
Du som läser yrkesvux i kombination med SFI kan endast kan ansöka om studiemedel från CSN för den yrkesinriktade delen på 50 %.

Vård- och omsorgsutbildningar

Höstens kurser publiceras inom kort.

Kursstarter och ansökningsperioder för vård- och omsorgsutbildning

Kursstarter och ansökningsperioder för vård- och omsorgsutbildning

Period

Kursstart

Ansök mellan

Period 1

11 januari

9 november–2 december

Period 2

15 februari

14 dec–20 januari

Period 3

22 mars

1–24 februari

Period 4

26 april

8–31 mars

Period 5

31 maj

12 april–5 maj

Period 6

5 juli

17 maj–9 juni

Period 7

16 augusti

17 maj–16 juni

Period 8

20 september

2–25 augusti

Period 9

25 oktober

6–29 september

Period 10

29 november

11 oktober–3 november

Undersköterska – hela kurspaketet

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i omvårdnad och social omsorg samt passar dig som vill arbeta med människor. Efter utbildningen kan du söka efter ett arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvården.

Tänk på!
För att få diplom efter avslutad undersköterskeutbildning krävs även kunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 på gymnasial nivå.

Undersköterska – lärling

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i omvårdnad och social omsorg samt passar dig som vill arbeta med människor. Efter utbildningen kan du söka efter ett arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvården.

En lärlingsutbildning innebär ett annat studieupplägg än vid traditionell undervisning. Lärlingsutbildning innebär att 70 % av utbildningstiden sker inom arbetslivet och resterande 30 % sker som skolförlagd undervisning.

Har du ett arbete inom vården kan du inte använda din nuvarande arbetsplats som din lärlingsplats. Det är tillsvidare heller inte möjligt att genomföra lärlingsutbildning mot yrkesutgången Akutsjukvård.

Tänk på!
För att få diplom efter avslutad undersköterskeutbildning krävs även kunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 på gymnasial nivå.

Undersköterska – validering

Utbildningen kan passa dig med tidigare praktisk arbetslivserfarenhet eller annan kompetens som bedöms vara valideringsbar. En validering kan innebära att du inte behöver läsa alla kurser som ingår i utbildningen till undersköterska.Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i omvårdnad och social omsorg samt passar dig som vill arbeta med människor. Efter utbildningen kan du söka efter ett arbete som undersköterska inom hälso- och sjukvården.

Tänk på!
Blir du antagen är det bra att ta med eventuellt diplom eller annan dokumentation och arbetsgivarintyg. För att få diplom efter avslutad undersköterskeutbildning krävs även kunskaper motsvarande Svenska/Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1 på gymnasial nivå.

Vårdbiträde

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i omvårdnad och social omsorg samt passar dig som vill arbeta med människor. Efter utbildningen kan du söka efter ett arbete som vårdbiträde inom hälso- och sjukvården, omsorg om äldre eller personer med funktionsnedsättning.

Tänk på!
För att bygga på din vårdbiträdesutbildning och fortsätta studier mot undersköterska, krävs kunskaper motsvarande matematik på grundläggande nivå.

Vård och omsorg – programgemensamma fristående kurser

Utbildningsanordnare (skola): Kommunvux
Studieform: flex

Programgemensamma fristående kurser

Kursnamn

Poäng

Ansökningsperiod och kurstart

Etik och människans livsvillkor

100

Period 4, 5, 6

Hälsopedagogik

100

Period 4, 5, 6

Medicin 1

150

Period 4, 5, 6

Psykiatri

100

Period 4, 5

Psykologi

50

Period 4, 5, 6

Specialpedagik

100

Period 4, 5, 6

Vård och omsorgsarbete 2

150

Period 4, 5, 6

Programfördjupning – yrkesutgångar

Utbildningsanordnare (skola): Kommunvux
Studieform: flex

Programfördjupning - yrkesutgångar

Kursnamn

Poäng

Ansökningsperiod och kurstart

Akutsjukvård, medicin 2

100

Ej fastställt

Akutsjukvård

200

Ej fastställt

Så söker du

Du söker till yrkesutbildningarna via webbansökan.

Ansök till vuxenutbildning

För att göra en studieplan

Kontakta studie- och yrkesvägledarna på Halmstad Lärcentrum.

Kontakta Halmstad Lärcentrum

Yrkesutbildningar i Halland

Du som är folkbokförd i Halmstads kommun kan även söka yrkesutbildningar i grannkommunerna Falkenberg, Hylte, Laholm och Varberg. Kom ihåg att meddela Halmstad Lärcentrum om du väljer att ansöka utanför din hemkommun.

Yrkeshögskola

En yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildning som utformas i samarbete med arbetslivet. Syftet med utbildningarna är att de ska vara en kortare väg till kvalificerat arbete och de flesta utbildningar är därför runt ett till två år. Utbildningarna på yrkeshögskolan är CSN-berättigade.