Grund­läggande vuxen­utbildning

Här kan du som är vuxen läsa in grundskolekurser som du behöver för att läsa vidare. Du kan läsa in kurser till och med årskurs 9.

Du kanske inte har gått i skola på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera din utländska utbildning.

Så söker du

Om du är säker på vad du ska söka kan du ansöka själv via webben:

Ansök till vuxenutbildning

Om du söker för första gången ska du börja med att träffa en studie- och yrkesvägledare på Halmstad Lärcentrum för att göra upp en individuell studieplan. Om du är osäker på dina kunskaper kan du få göra ett nivåtest i svenska, engelska och matematik.

Kontakta Halmstad Lärcentrum

Så studerar du

Utbildningen formas med hänsyn till dina förutsättningar, förkunskaper och behov. Antal poäng och veckor planeras individuellt när du börjar studera. Om du vill studera heltid läser du 20 poäng per vecka.

Tre olika sätt att studera

Beroende på vilken kurs du väljer kan du läsa skolförlagt, flex eller på distans. Läs mer om de tre studieformerna och hur det fungerar att studera som vuxen.

Tre skolor att välja mellan

Du kan välja mellan tre utbildningsanordnare (skolor): Eductuslänk till annan webbplats, Kommunvux eller Hermodslänk till annan webbplats. Läs gärna om skolorna via länkarna, men observera att du inte kan ansöka där.

Kursstarter och ansökningsperioder

Utbildningarna har flera kursstarter under året. Se till att du ansöker i rätt period. Studierna har endast uppehåll för nationella helgdagar.

Kursstarter sommaren och hösten 2021

Kursstarter och ansökningsperioder grundläggande vuxenutbildning

Period

Kursstart

Ansök mellan

Period 5 (P5)

31 maj

12 april–5 maj

Period 6 (P6)

5 juli

17 maj–9 juni

Period 7 (P7)

16 augusti

17 maj–16 juni

Period 8 (P8)

20 september

2–25 augusti

Period 9 (P9)

25 oktober

6–29 september

Period 10 (P10)

29 november

11 oktober–3 november

Biologi

Kurskod: GRNBIO2
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Eductus

Period 7, 8, 9

Kommunvux

Period 7, 8, 9, 10

Engelska A

Kurskod: GRNENGA
Poäng: 100 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Engelska B

Kurskod: GRNENGB
Poäng: 100 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Engelska C

Kurskod: GRNENGC
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Engelska D

Kurskod: GRNENGD
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Fysik

Kurskod: GRNFYS2
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Eductus

Period 7, 8, 9

Kommunvux

Period 7, 8, 9, 10

Geografi

Kurskod: GRNGEO2
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Eductus

Period 7, 8, 9

Kommunvux

Period 7, 8, 9, 10

Historia

Kurskod: GRNHIS2
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Eductus

Period 7, 8, 9

Kommunvux

Period 7, 8, 9, 10

Kemi

Kurskod: GRNKEM2
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Eductus

Period 7, 8, 9

Kommunvux

Period 7, 8, 9, 10

Matematik A

Kurskod: GRNMATA
Poäng: 100 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Matematik B

Kurskod: GRNMATB
Poäng: 100 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Matematik C

Kurskod: GRNMATC
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Matematik D

Kurskod: GRNMATD
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Religion

Kurskod: GRNREL2
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Eductus

Period 7, 8, 9

Kommunvux

Period 7, 8, 9, 10

Samhällskunskap

Består av fyra delkurser.

Kurskod: GRNSAM2
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Eductus

Period 7, 9

Period 7, 8, 9

Kommunvux

Period 8, 10

Period 7, 8, 9, 10

Svenska A

Kurskod: GRNSVEA
Poäng: 100 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 8, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Svenska B

Kurskod: GRNSVEB
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 8, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Svenska C

Kurskod: GRNSVEC
Poäng:200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 8, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Svenska D

Kurskod: GRNSVED
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 8, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Svenska som andraspråk A

Kurskod: GRNSVAA
Poäng: 100 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Svenska som andraspråk B

Kurskod: GRNSVAB
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Svenska som andraspråk C

Kurskod: GRNSVAC
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

Svenska som andraspråk D

Kurskod: GRNSVAD
Poäng: 200 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Eductus

Period 7, 9

Period 6, 7, 8, 9


Kommunvux

Period 8, 10

Period 6, 7, 8, 9, 10


HermodsPeriod 6, 7, 8, 9

NO inledande kurs

Kurskod: GRNNOA2
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Eductus

Period 7, 9

Kommunvux

Period 8, 10

NO fortsättningskurs

Kurskod: GRNNOB2
Poäng: 200

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Eductus

Period 7, 9

Kommunvux

Period 8, 10

SO inledande kurs

Kurskod: GRNSOA2
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Eductus

Period 7, 9

Kommunvux

Period 8, 10

SO fortsättningskurs

Kurskod: GRNSOB2
Poäng: 200

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Eductus

Period 7, 9

Kommunvux

Period 8, 10

Orienteringskurser

Arbetsliv och arbetsmarknad

Kurskod: GRNORI21H
Poäng: 200

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Eductus

Period 6, 7, 9

Kommunvux

Period 6, 8, 10

Digital kompetens

Kurskod: GRNORI21G
Poäng: 200

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Eductus

Period 6, 7, 8, 9

Kommunvux

Alla starter