Grund­läggande vuxen­utbildning

På Kommunvux kan du som är vuxen läsa in grundskolekurser som du behöver för att läsa vidare. Du kan läsa in kurser till och med årskurs 9.

Du kanske inte har gått i skola på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera din utländska utbildning.

Så söker du

Din ansökan gör du själv via webben. Tänk på att vara så tydlig som möjligt när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansök till vuxenutbildning

Om du är osäker på dina kunskaper kan du få göra ett nivåtest i svenska, engelska och matematik.

Kontakta Halmstad Lärcentrum

Så studerar du

Utbildningen formas med hänsyn till dina förutsättningar, förkunskaper och behov. Antal poäng och veckor planeras individuellt när du börjar studera. Om du vill studera heltid läser du 20 poäng per vecka.

På Kommunvux

Från och med 2022 sker all grundläggande vuxenutbildning på Kommunvux.

Två olika sätt att studera

Beroende på vilken kurs du väljer kan du läsa skolförlagt eller flex. Läs mer om de olika studieformerna och hur det fungerar att studera som vuxen.

Kursstarter och ansökningsperioder

Utbildningarna har flera kursstarter under året. Det börjar en ny ansökningsperiod var tionde vecka. Se till att du ansöker i rätt period. Studierna har endast uppehåll för nationella helgdagar.

Kursstarter

Kursstarter och ansökningsperioder grundläggande vuxenutbildning

Period

Kursstart

Ansök mellan

Period 1 (P1)

10 januari 2022

15 november – 8 december

Period 3 (P3)

21 mars 2022

20 december – 23 februari

Period 5 (P5)

30 maj 2022

7 mars – 4 maj

Period 7 (P7)

15 augusti 2022

16 maj – 15 juni

Period 9 (P9)

24 oktober 2022

15 augusti – 28 september

Engelska

Kurskod: GRNENG2
Poäng: 600 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 7, 9

Period 7, 9

Kursen i grundläggande engelska består av 600 poäng och är indelad i fyra delkurser. När du antas kommer du att bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurserna tar det ca 30 veckor.

Matematik

Kurskod: GRNMAT2
Poäng: 600 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 7, 9

Period 7, 9

Kursen i grundläggande matematik består av 600 poäng och är indelad i fyra delkurser. När du antas kommer du att bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurserna tar det ca 30 veckor.

Svenska

Kurskod: GRNSVE
Poäng: 700 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 7, 9

Period 7, 9

Kursen i grundläggande svenska består av 700 poäng och är indelad i fyra delkurser. När du antas kommer du att bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurserna tar det ca 35 veckor.

Svenska som andraspråk

Kurskod: GRNSVA2
Poäng: 700 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 7, 9

Period 7, 9

Kursen i grundläggande svenska som andraspråk består av 700 poäng och är indelad i fyra delkurser. När du antas kommer du att bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurserna tar det ca 35 veckor

Samhällskunskap

Kurskod: GRNSAM2
Poäng: 150 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 7, 9

Period 7, 9

Fler kurser

Om du vill söka andra grundläggande kurser, kontakta studie- och yrkesvägledare på Halmstads lärcentrum.

Orienteringskurser

Arbetsliv och arbetsmarknad

Kurskod: GRNORI21H
Poäng: 200

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Kommunvux

Period 7, 9

Digital kompetens

Kurskod: GRNORI21G
Poäng: 200

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Kommunvux

Period 7, 9