• Halmstads webbplatser

Grund­läggande vuxen­utbildning

På Kommunvux kan du som är vuxen läsa in grundskolekurser som du behöver för att läsa vidare. Du kan läsa in kurser till och med årskurs 9. Du kanske inte har gått i skola på länge, har ofullständig grundskoleutbildning eller behöver komplettera din utländska utbildning.

Foto: Anders Andersson

Så söker du

Din ansökan gör du själv via webben. Tänk på att vara så tydlig som möjligt när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansök till vuxenutbildning

Nivåtest

Din studie- och yrkesvägledare avgör om ett nivåtest är aktuellt. Anmälan till nivåtest gör du tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

Kontakta Halmstad Lärcentrum

Så studerar du

Utbildningen formas med hänsyn till dina förutsättningar, förkunskaper och behov. Antal poäng och veckor planeras individuellt när du börjar studera. Om du vill studera heltid läser du 20 poäng per vecka.

På Kommunvux

Från och med 2022 sker all grundläggande vuxenutbildning på Kommunvux.

Två olika sätt att studera

Beroende på vilken kurs du väljer kan du läsa skolförlagt eller flex. Läs mer om de olika studieformerna och hur det fungerar att studera som vuxen.

Kursstarter och ansökningsperioder

Utbildningarna har flera kursstarter under året. Det börjar en ny ansökningsperiod var tionde vecka. Se till att du ansöker i rätt period. Studierna har endast uppehåll för nationella helgdagar. OBS! Ansökningsperioden för period 9 är framflyttad till 28 augusti.

Ansök till vuxenutbildning

Kursstarter 2024

Kursstarter och ansökningsperioder grundläggande vuxenutbildning

Period

Kursstart

Ansök mellan

Period 1 2024

8 januari 2024

23 oktober – 6 december 2023

Period 3

18 mars 2024

15 januari - 21 februari 2024

Period 5

27 maj 2024

8 april – 2 maj 2024

Period 7

12 augusti 2024

13 maj - 12 juni 2024

Period 9

21 oktober 2024

12 augusti - 25 september 2024

Engelska

Kurskod: GRNENG2
Poäng: 600 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Kursen i grundläggande engelska består av 600 poäng och är indelad i fyra delkurser. När du antas kommer du att bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurserna tar det ca 30 veckor.

Matematik

Kurskod: GRNMAT2
Poäng: 600 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Kursen i grundläggande matematik består av 600 poäng och är indelad i fyra delkurser. När du antas kommer du att bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurserna tar det ca 30 veckor.

Svenska

Kurskod: GRNSVE
Poäng: 700 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Kursen i grundläggande svenska består av 700 poäng och är indelad i fyra delkurser. När du antas kommer du att bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurserna tar det ca 35 veckor.

Svenska som andraspråk

Kurskod: GRNSVA2
Poäng: 700 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Kursen i grundläggande svenska som andraspråk består av 700 poäng och är indelad i fyra delkurser. När du antas kommer du att bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurserna tar det ca 35 veckor

Samhällskunskap

Kurskod: GRNSAM2
Poäng: 150 poäng

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Kommunvux

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Fler kurser

Om du vill söka andra grundläggande kurser, kontakta studie- och yrkesvägledare på Halmstads lärcentrum.

Orienteringskurser

Arbetsliv och arbetsmarknad

Kurskod: GRNORI21H
Poäng: 200

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Kommunvux

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Digital kompetens

Kurskod: GRNORI21G
Poäng: 200

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Kommunvux

Period 1, 3, 5, 7 och 9