• Halmstads webbplatser

Gymnasial teoretisk vuxen­utbildning

Du har möjlighet att läsa kurser du saknar för att få ett fullständigt slutbetyg eller examensbevis för gymnasiet. Du kan även läsa kurser för att få behörighet till högskola och universitet. Beroende på vilken kurs du väljer kan du läsa skolförlagt, flex eller på distans.

Foto: Anders Andersson

Så söker du

Din ansökan gör du själv via webben. Tänk på att vara så tydlig som möjligt när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansök till vuxenutbildning

Om du vill få högskolebehörighet

Regeringen har ändrat villkoren för högskoleförberedande examen inom vuxenutbildningen. En högskoleförberedande examen ska från och med 1 juli 2021 vara inriktad mot ett av följande studieområden:

  • samhällsvetenskap och humaniora
  • naturvetenskap och teknik

Kontakta studie- och yrkesvägledare för mer information

Så studerar du

Utbildningsanordnaren Kommunvux har hand om de skolförlagda utbildningarna och utbildningarna på flex. Distanskurserna arrangeras av NTI-skolan från augusti 2023 till och med vårterminen 2024.

Tre olika sätt att studera

Beroende på vilken kurs du väljer kan du läsa skolförlagt, på flex eller på distans.

Läs mer om de tre studieformerna och hur det fungerar att studera som vuxen.

Kursstarter och ansökningsperioder

Utbildningarna har flera kursstarter under året. Det startar en ny ansökningsperiod var tionde vecka. Se till att du ansöker i rätt period. Studierna har endast uppehåll för nationella helgdagar.

I samtliga starter är kurserna utlagda på 10 veckor.

Kursstarter 2024

Kursstarter och ansökningsperioder gymnasial vuxenutbildning

Period

Kursstart

Ansök mellan

Period 1

8 januari 2024

23 oktober - 6 december 2023

Period 3

18 mars 2024

15 januari - 21 februari 2024

Period 5

27 maj 2024

8 april – 2 maj 2024

Period 7

12 augusti 2024

13 maj - 12 juni 2024

Period 9

21 oktober 2024

12 augusti - 25 september 2024

Kurser 2024

Ekonomi

Entreprenörskap

Kurskod: ENTENR0
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Företagsekonomi 1

Kurskod: FÖRFÖR01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Distans

NTI-skolan

Period 1

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Företagsekonomi 2

Kurskod: FÖRFÖR02
Poäng: 100

Bygger på företagsekonomi 1. Du måste ha läst den kursen för att få söka.

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Distans

NTI-skolan

Period 1

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Internationell ekonomi

Kurskod: SAMINE0
Poäng: 100

Bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller samhällskunskap 1b.

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Privatjuridik

Kurskod: JURPRI0
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Redovisning 1

Kurskod: FÖRRED01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Redovisning 2

Kurskod: FÖRRED02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Rätten och samhället

Kurskod: JURRÄT0
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Engelska

Engelska 5

Kurskod: ENGENG05
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5

Kommunvux

Period 1, 3, 7 och 9

Period 1, 3, 5, 7 och 9


Engelska 6

Kurskod: ENGENG06
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 1, 3, 7 och 9

Period 1, 3, 5, 7 och 9


Engelska 7

Kurskod: ENGENG07
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

Kommunvux

Period 1 och 3

Period 1, 3 och 5


NTI-skolan


Period 1

Period 3, 5, 7 och 9

Komvuxarbete

Kurskod: KVARSH, KVARNT
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Handel och administration

Administration 1

Kurskod: ADMADM01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Administration 2

Kurskod: ADMADM02
Poäng: 100

Bygger på Administration 1 (se ovan). Du måste ha läst den kursen för att vara behörig.

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Inköp och logistik

Inköp 1

Kurskod: INKINK01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Inköp 2

Kurskod: INKINK02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Logistik 1

Kurskod: INKLOG01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Logistik 2

Kurskod: INKLOG02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring

Kurskod: FÖRMAD0
Poäng: 100

Bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap. Du måste ha läst någon av dessa kurser för att vara behörig.

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Matematik

Matematik 1a

Kurskod: MATMAT01a
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Matematik 1b

Kurskod: MATMAT01b
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Matematik 1c

Kurskod: MATMAT01c
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Matematik 2a

Kurskod: MATMAT02a
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5v


Matematik 2b

Kurskod: MATMAT02b
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Matematik 2c

Kurskod: MATMAT02c
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Matematik 3b

Kurskod: MATMAT03b
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Matematik 3c

Kurskod: MATMAT03c
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Matematik 4

Kurskod: MATMAT04
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Distans

NTI-skolan


Period 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Peiod 3, 7 och 9


Matematik 5

Kurskod: MATMAT05
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Media, IT och teknik

CAD 1

Kurskod: CADVAD01
Poäng: 50

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Dator och nätverksteknik

Kurskod: DAODAC0
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Datorteknik 1a

Kurskod: DAODAT01A
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Datorteknik 1b

Kurskod: DAODAT01B
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Digital kommunikationsteknik

Kurskod: DAODIG0
Poäng: 100

Bygger på kursen datorteknik 1a eller kursen datorteknik 1b. Du måste ha läst någon av dessa kurser för att vara behörig.

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Digitalt skapande 1

Kurskod: DIGDIG01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Information och kommunikation 1

Kurskod: INFINF01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Information och kommunikation 2

Kurskod: INFINF02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Programmering 1

Kurskod: PRRPRR01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Programmering 2

Kurskod: PRRPRR02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Teknik 1

Kurskod: TEKTEK01
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Webbutveckling 1

Kurskod: WEUWEB01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Webbutveckling 2

Kurskod: WEUWEB02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Naturvetenskap

Biologi 1

Kurskod: BIOBIO01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Biologi 2

Kurskod: BIOBIO02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Fysik 1a

Kurskod: FYSFYS01a
Poäng: 150

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 7 och 9


Fysik 2

Kurskod: FYSFYS02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux


Perid 3,7 och 9

 

Kemi 1

Kurskod: KEMKEM01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 7 och 9


Kemi 2

Kurskod: KEMKEM02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Naturkunskap 1b (1a1, 1a2)

Kurskod: NAKNAK01b
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 7 och 9


Naturkunskap 2

Kurskod: NAKNAK02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3

Period 3, 7 och 9


Samhällsvetenskap

Etik och människans livsvillkor

Kurskod: MÄNETI0
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Filosofi

Kurskod: FIOFIO01
Poäng: 50

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Geografi 1

Kurskod: GEOGEO01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Flex

Distans

NTI-skolan


Period 1, 3, 5, 7 och 9

Geografi 2

Kurskod: GEOGEO02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Historia 1b (1a1 + 1a2)

Kurskod: HISHIS01b
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 , 8, 9

Period 3, 7 , 8, 9


Historia 2a

Kurskod: HISHIS02a
Poäng: 100

  • Bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b. Du måste ha läst någon av dessa kurser för att vara behörig.
  • Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen historia 2b – kultur
Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3

Period 3


Historia 2b kultur

Kurskod: HISHIS02b
Poäng: 100

  • Bygger på kursen historia 1a2 eller historia 1b. Du måste ha läst någon av dessa kurser för att vara behörig.
  • Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen historia 2a.
Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3

Period 3


Internationella relationer

Kurskod: SAMINTR0
Poäng: 100

Bygger på kursen Samhällskunskap 1a2 eller Samhällskunskap 1b. Du måste ha läst någon av dessa kurser för att vara behörig.

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Hållbar samhällsbyggnad

Kurskod: HÅLHÅBO
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Politik och hållbar utveckling

Kurskod: HÅLPOL0
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Psykologi 1

Kurskod: PSKPSY01
Poäng: 50

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Psykologi 2a

Kurskod: PSKPSY02
Poäng: 50

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Psykologi 2b

Kurskod: PSKPSY02b
Poäng: 50

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Religionskunskap 1

Kurskod: RELREL01
Poäng: 50

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5

Period 1, 3, 5

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Religionskunskap 2

Kurskod: RELREL02
Poäng: 50

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Samhällskunskap 1b (1a1 + 1a2)

Kurskod: SAMSAM01b
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7, 8, 9

Period 3, 7, 8, 9


Samhällskunskap 2

Kurskod: SAMSAM02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3

Period 3


Sociologi

Kurskod: SOISOO0
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Språk

Moderna språk franska 1

Kurskod: MODFRE01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Moderna språk franska 2

Kurskod: MODFRE02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Moderna språk franska 3

Kurskod: MODFRE03
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Moderna språk tyska 1

Kurskod: MODDEU01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Moderna språk tyska 2

Kurskod: MODDEU02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Moderna språk tyska 3

Kurskod: MODDEU03
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Moderna språk spanska 1

Kurskod: MODSPA01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Moderna språk spanska 2

Kurskod: MODSPA02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Moderna språk spanska 3

Kurskod: MODSPA03
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Distans

NTI-skolan

Period 1, 3, 5, 7 och 9

Svenska

Svenska 1

Kurskod: SVESVE01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Svenska 2

Kurskod: SVESVE02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Svenska 3

Kurskod: SVESVE03
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Svenska som andraspråk 1

Kurskod: SVASVA01
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9


Svenska som andraspråk 2

Kurskod: SVASVA02
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9


Period 3, 5, 7 och 9

Svenska som andraspråk 3

Kurskod: SVASVA03
Poäng: 100

Skola, studieform och kursstart

Skola

Skolförlagt

Flex

Distans

NTI-skolanPeriod 1, 3, 5, 7 och 9

Kommunvux

Period 3, 7 och 9

Period 3, 5, 7 och 9