• Halmstads webbplatser

Hjälp till sysselsättning av individ­samverkans­teamet

Står du långt ifrån arbetsmarknaden och har behov av samordnad rehabilitering från olika myndigheter? Då kan individsamverkans­teamet hjälpa dig vidare på din väg mot arbete, sysselsättning eller studier.

Individsamverkansteamet är till för dig som:

  • är 18—64 år och bor i Halmstads eller Hylte kommun.
  • är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande myndigheterna (kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Halland).
  • står långt från arbetsmarknaden, men är intresserad av att hitta andra möjliga alternativ till sysselsättning.
  • har en vilja till förändring.
  • är motiverad att nå studier, arbete eller stå till arbetsmarknadens förfogande.

Så får du hjälp att nå dina mål

Hos individsamverkansteamet får du hjälp med att skapa förutsättningar för långsiktiga lösningar. Tillsammans planerar och samordnar ni insatser efter dina behov och mål.

För att ge dig de bästa förutsättningarna att nå dina mål, används en väl beprövad metod: Supported employment. Metoden handlar om att motivera och engagera dig utifrån din egen vilja till förändring.

Till ditt stöd har du ett team bestående av handledare och myndighetsrepresentanter. Handledaren erbjuder dig ett kontinuerligt stöd så länge du har behov av det.

Är du intresserad?

Om du har en handläggare hos kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Region Halland kan du be hen att skicka en skriftlig remiss till individsamverkansteamet.

Du kan också kontakta individsamverkansteamet direkt. Mer information och kontaktuppgifter hittar du här:

Individsamverkansteamet finansieras av Samordningsförbundet Länk till annan webbplats. och finns i alla kommuner i Halland.