• Halmstads webbplatser

Familje­­rådgivning – komma på samtal

Familjerådgivningen är till för dig som vuxen som har problem i par- eller familjerelationen och bor i Halmstad och Hylte kommun.

Detta kan Familjerådgivningen hjälpa dig med

Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning. Några exempel är:

 • Vi har svårt att prata med varandra.
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Vi har svårt att få ihop livspusslet.
 • Vi grälar så ofta.
 • Vi har problem med vårt sexliv.
 • En av oss har träffat en annan.
 • Vi har flyttat isär.
 • Vi har svårt att samarbeta kring barnen.
 • Vi funderar på att skiljas.

Du kan även få hjälp i andra familjerelationer, exempelvis till dina vuxna barn, syskon eller svärföräldrar.

Om ni ska skiljas finns det annat stöd från kommunen:

Längre väntetider

Just nu har vi längre väntetider än vanligt. Om du vill få en bedömning av hur lång väntetiden är, e-posta oss på:

familjeradgivningen@halmstad.se

Så går samtalen till

För varje samtal finns det avsatt 1,5 timme. Det ger tid att i lugn och ro skapa utrymme för båda att komma till tals.

Första samtalet handlar om hur var och en uppfattar situationen och vad ni vill ha hjälp med. Fortsättningen kan se olika ut beroende på era behov.

Du kan komma själv till Familjerådgivningen, men det är relationer som är i fokus. Har du behov av en längre enskild kontakt rekommenderas annan vårdgivare. Du kan till exempel prata med din vårdcentral för att få lämpligt stöd.

Boka samtal eller prata med en familjerådgivare

Du kan prata med en familjerådgivare under telefontiderna. För att boka tid, ring eller skicka ett e-postmeddelande.

Kostnad

Varje samtal kostar 200 kronor. Högkostnadsskydd gäller inte, men om din ekonomiska situation hindrar dig från att söka hjälp finns det möjlighet till avgiftsbefrielse.

Avboka din tid

Om du behöver ändra eller avboka din tid behöver du göra det senast två vardagar i förväg för att du ska slippa avgiften.

Utvärdering av samtalen

Din upplevelse av samtalet och vad som fungerar har stor betydelse för om du blir hjälpt. I slutet av varje samtal får du svara på några frågor om hur du upplevde mötet, för att se om något behöver bli annorlunda vid nästa tillfälle.

För att se om det går åt rätt håll i ditt liv, får du även svara på några enkla frågor i början av varje samtal.

Om det förekommer någon form av våld

Förekommer våld, även i mindre omfattning, får ni börja med att gå på individuella intervjuer. Det kan handla om fysiskt, psyskiskt, sexuellt eller materiellt våld (att förstöra saker). Alltså även situationer som skapar rädsla.

Syftet med intervjuerna är att se om det är tillräckligt fritt och tryggt för gemensamma samtal. En förutsättning är att den som utför våldet tar ansvar för sitt beteende. För att kunna gå vidare med gemensam familjerådgivning måste ni vara överens om att våldet ska upphöra omedelbart.

Är ni inte överens, finns det annan hjälp att få.

Tolk

Om du behöver hjälp med språket, erbjuds du samtal med tolk utan extra kostnad. Det kan vara antingen en person som är med i rummet eller via telefon.

Personalen på Familjerådgivningen

Du får träffa är socionomer med lång yrkeserfarenhet och med olika familjeterapeutiska och individualterapeutiska vidareutbildningar. Personalen har även sexologisk kompetens.

Om du är bekant med någon i personalen, kan du höra av dig för att diskutera en lämplig lösning.

 • Annika Lindén
 • Lena Söderberg
 • Lisa Petersson
 • Eva Prediger (enhetschef)
 • René Beekhuis
 • Tobias Sunnerfjell
 • Ann-Marie Rosendahl
 • Linda Jakobsson

Tystnadsplikt (sekretess)

Sekretessen hos Familjerådgivningen är extra sträng. Det du pratar om skrivs inte ner i någon journal och personalen får inte berätta om samtalen för någon annan. Du kan söka hjälp helt anonymt.

Undantaget från tystnadsplikten är om Familjerådgivningen får veta att ett barn utsatts för fysisk eller psykisk misshandel. Det kan innebära att barnet upplever våld mellan de vuxna. Då är personalen skyldiga att informera socialtjänstens mottagningsenhet. Sekretessen kan också brytas vid kännedom om grov kriminalitet.

Kontakt

Telefon
Telefontid: Torsdagar 13.00–14.00
035-18 27 20

E-postadress
Om du inte redan har kontakt med en familjerådgivare, e-posta:
familjeradgivningen@halmstad.se

Observera att personalen kan vara skyldiga att diarieföra e-post med annat innehåll än att beställa, ändra eller avboka tid.

Sociala medier

Adress
Karl XI:s väg 61, våning 5
302 96 Halmstad
Visa på karta Länk till annan webbplats.

Symbol för HBTQI-certifiering

Familjerådgivningen är HBTQI-certifierad av RFSL