Föräldrastöd

Som förälder är du väldigt viktig för ditt barn, men det är inte alltid lätt att vara den förälder man önskar vara. Kommunen erbjuder därför ett brett stöd till dig i din föräldraroll, via exempelvis råd- och stödsamtal, chatt, kurser och föreläsningar.

Känner du dig otillräcklig som förälder ibland? Oroar du dig för hur ditt barn mår? Då är det bra att söka hjälp tidigt, i förebyggande syfte. Här hittar du olika former av stöd till dig som förälder eller annan viktig vuxen till ett barn.

Akut hjälp

Om något farligt håller på att hända, ring SOS Alarm på 112.

Är du orolig för att ditt eller någon annans barn far illa? Ring kommunen:

Övriga tider kan du nå socialjouren via SOS Alarm på 112.

Råd och stöd

Familjechatten

Du som är förälder, ungdom eller viktig vuxen till ett barn eller ungdom kan chatta med en föräldrarådgivare. Du kan fråga om både små och stora saker.

Under våren 2022 är Familjechatten öppen i samband med föreläsningar och andra event. Mer information om kommer att finnas under rubriken Föreläsningar och via knappen här under:

Gå till Familjechatten

Råd- och stödsamtal

Du kan ringa till kommunen för att få prata med någon om föräldraskap och vardagsbekymmer som har med barn och ungdomar att göra.

Du kan även boka kostnadsfria råd- och stödsamtal med socialrådgivare. Du kan delta i samtalen själv, med din partner eller tillsammans som familj.

Samtalen utgår från vad du vill ta upp och i samråd kan ni komma fram till att använda ett program eller en metod som passar dig och din familj. Om det visar sig att ni behöver andra insatser så får ni hjälp med det.

Samtalen sker utan journalföring eller registrering. Du kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt så länge de inte misstänker att ditt barn far illa.

Kontakt

Tio tips om föräldraskap

 • Uppmuntra, stötta och bekräfta barnet
 • Var närvarande och spendera tid ihop
 • Var äkta – spela inte ”rollen” som förälder
 • Lägg energi på det positiva
 • Var tydlig, krångla inte till det för dig
 • Alla känslor är okej
 • Ge barnet tid att avsluta
 • Trygghet kan innebära att stå fast vid ett nej
 • Bekräfta barnets känsla, i synnerhet när barnet inte får som det vill
 • Välj dina strider

Föräldrakurser

Under en föräldrakurs får du olika redskap för att bli starkare och säkrare i din föräldraroll. Du får kunskap i hur du skapar en god relation och ett starkt band mellan barn och förälder. Målet är att ditt barn ska få en trygg uppväxt och bli en harmonisk individ. Du har även möjlighet att byta erfarenheter och tankar med föräldrar som har barn i ungefär samma ålder som dig.

 • Kurserna är kostnadsfria.
 • Du behöver inte vara biologisk förälder eller vårdnadshavare för att delta.
 • Om du behöver tolk, ange det i din anmälan så försöker vi hitta bästa lösningen för dig.
 • Alla kurser bygger på barnens rättigheter utifrån barnkonventionen.
 • Ditt deltagande registreras eller dokumenteras inte.

Kursutbud

Barn 3–12 år: Föräldrakurs på nätet

För dig som inte har möjlighet att delta i en grupp finns en föräldrakurs via internet. Kursen är till för dig som har barn i åldern 3–12 år.

Kursen har sin grund i beprövade föräldrastrategier, som bland annat har visat följande positiva effekter för familjerna: Nya sätt att tänka, bättre relationer, större glädje i föräldraskapet och att lättare kunna sätta sig in i barnets perspektiv.

Kursen är indelade i separata tillfällen med följande teman:

 • Uppmärksamma det positiva, delad uppmärksamhet
 • Tydliga uppmaningar
 • Bevara ditt lugn och bortse från negativa beteenden
 • Förbered övergång
 • Planera tillsammans
 • Hantera konflikt
 • Problemlösning

Som coachning erbjuds du handledning via telefon av en erfaren kursledare, upp till 20 min per tema.

När du anmält dig, kontaktar en föräldrarådgivare dig och berättar mer ingående hur det går till och vad det innebär.

Anmäl dig till kursen

Barn upp till 6 år: Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln hjälper dig att utveckla ditt föräldraskap. Du får hjälp att se förstå och bemöta sitt barns behov. Det skapar trygghet hos barnet och stärker anknytning och samspel mellan förälder och barn.

Kursen är på kvällstid. Gruppen träffas vid 8 tillfällen, 2 timmar per gång.

Trygghetscirkeln är på tisdagar klockan 17–19.

Anmäl dig till Trygghetscirkeln

Barn 7–12 år: KOMET

KOMET är en förkortning för KOmmunikationsMETod. Här får du lära sig sätt att kommunicera med ditt barn som leder till mindre bråk och konflikter.

Utbildningen består av 10 gruppträffar på 2,5 timmar. Alla träffar har ett tema och innehåller både filmer och diskussioner. Vid varje gruppträff får ni små övningar att testa i din egen familj.

KOMET är på onsdagar klockan 17.00–19.30.

Anmäl dig till KOMET

Ungdomar 13–18 år: COPE tonår

I den här kursen får du stöd i föräldraskapet, hjälp att minska tjat och bråk och att öka tilltron till din egen förmåga. Du kan även vara närstående.

Antalet föräldrar per grupp varierar mellan 10–25 personer. Diskussionerna sker i mindre grupper. Man träffas vid sju tillfällen.

Kursen är kostnadsfri och fika bjuds på i samband med träffarna.

Exempel på diskussionsämnen

 • Uppmärksamma det positiva
 • Bevara ditt lugn
 • Bortse från negativt beteende
 • Problemlösning

COPE är på torsdagar klockan 17.00–19.30.

Anmäl dig till COPE

Ungdomar 13–18 år: Föräldrakurs på nätet

För dig som inte har möjlighet att delta i en grupp finns en föräldrakurs via internet. Kursen är till för dig som har barn i åldern 13–18 år.

Kursen har sin grund i beprövade föräldrastrategier, som bland annat har visat följande positiva effekter för familjerna: Nya sätt att tänka, bättre relationer, större glädje i föräldraskapet och att lättare kunna sätta sig in i ungdomens perspektiv.

Som coachning erbjuds du handledning via telefon av en erfaren kursledare, upp till 20 min per tema.

När du anmält dig, kontaktar en föräldrarådgivare dig och berättar mer ingående hur det går till och vad det innebär.

Anmäl dig till kursen

BiFF – Barn i föräldrars fokus vid skilsmässa eller separation

BiFF är en utbildning för föräldrar i familjerättsliga konflikter. Det kan handla om vårdnad, boende och umgänge. Du får hjälp att förstå hur barnet påverkas av konflikten och hur du kan förbättra barnets situation.

Utbildningen är kostnadsfri och sker i grupp vid tre tillfällen på kvällstid. Fika ingår.

Kursledarna är socionomer med många års erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar.

Du kan anmäla dig som förälder även om den andre föräldern väljer att inte delta.

BiFF är på torsdagar klockan 16.30–18.00.

Anmäl dig till BiFF

Nyhetsbrev och sociala medier

För att få aktuella tips om stöd i din föräldraroll, kan du prenumerera på nyhetsbrevet om föräldraskap.

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Skicka in din e-postadress här. Du kommer att få ett e-postmeddelande där du bekräftar att du vill ha nyhetsbrevet.Föräldrar Emellan

Du kan även få information via Föräldrar Emellan. Föräldrar Emellan erbjuder föräldrar i Halmstad aktiviteter för att främja barn och ungas hälsa och positiva utveckling. Aktiviteterna är regelbundna och kostnadsfria. De ska ge dig som förälder kunskap, inspiration, konkreta verktyg och erfarenhetsutbyte som stärker din föräldraroll.

Föräldrar Emellan på Facebook

Föräldrastöd i samverkan med andra

Förebyggande enheten samverkar gärna med andra aktörer, och arrangerar kurser tillsammans med exempelvis skola, förskola och föreningar. Då är det du som extern aktör som ansvarar för rekrytering av kursdeltagare.

Föräldrastödet går att anpassa till grupper, som föräldrar i en klass eller på SFI.

Var med i "Föräldrar Emellan"

Föräldrar Emellan anordnar workshops och föreläsningar. Målgruppen är föräldrar och andra med barn i sin närhet. Det är ett samarbete mellan Halmstads kommun, HFAB, Region Halland, Studieförbundet ABF, Studiefrämjandet, Halmstads församling, Rädda barnen, Sensus, Länsförsäkringar, Makalösa föräldrar samt Funktionsrådet. Vill din organisation vara med och dela med er av er kunskap?

Samhällets stöd till barn med ADHD eller autism

En informationsträff om vad stat, kommun och region kan ge för stöd till barn som har en NPF-diagnos. Tisdag 24 maj 18.00–19.30.

Arrangör: Föräldrar Emellan Halmstad tillsammans med kommunens förebyggande enhet och anhörigstöd.

Läs mer och anmäl dig

Föreläsningen "Oj, vad hände?" om trotsproblematik

En digital föreläsning om trotsproblematik , som du kan se på föreningshuset Husknuten tillsammans med andra föräldrar och andra viktiga vuxna.

Läs mer och anmäl dig

Tips och stöd i olika ämnen

Alkohol, narkotika, dopning och tobak

Som förälder känner man ofta på sig när något är fel! Din roll som förälder är jätteviktig, inte minst när det kommer till frågor om olika former av droger, som till exempel: Hur ska jag som förälder ta upp och prata om alkohol och cannabis med min tonåring utan att det blir fel och slutar i gräl och misstänksamhet?

Energidrycker

Från flera skolor i Halmstad kommun, påtalar personal att elever konsumerar energidryck under skoldagen. Detta leder till att eleverna kan bli rastlösa och okoncentrerade. Enligt livsmedelsverkets finns det underlag att säga att överkonsumtion och extremkonsumtion kan ge obehagliga upplevelser och leda till ohälsa.

Medier och internet

Hur talar man som vuxen om sociala medier med barn och unga? På statens mediaråd kan du få en massa bra tips. Här hittar du bland annat "Digitala medier på föräldriska", om exempelvis Youtube, Snapchat, Tiktok och spel.

NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

NPF är ett samlingsnamn för exempelvis ADHD, ADD och autism. För att få veta om ditt barn har NPF behöver ni gå igenom en utredning. Därefter kan ni få stöd.

Föreningen Attention ordnar föreläsningar om NPF där du kan träffa föräldrar i samma situation.