• Halmstads webbplatser

Sök i diariet

Här kan du söka efter allmänna offentliga handlingar. Det kan till exempel vara dokument, beslut och sammanträdesprotokoll från kommunens nämnder och styrelser.

I Halmstads kommuns diarier på webben hittar du:

  • Ärenden och handlingar från och med oktober 2016
  • Handlingar, kallelser och protokoll till nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden
  • Vill du söka handlingar från byggnämnden eller miljönämnden får du kontakta registrator

Vad finns inte i diariet?

Vissa ärenden/handlingar är inte offentliga enligt sekretesslagen. Det finns också regler i kring hur personuppgifter ska hanteras som gör att vissa uppgifter om enskilda personer inte kan publiceras i kommunens diarier på extern webbplats.

Följande uppgifter är dolda i diariet: sekretessbelagda uppgifter, personnummer, namn i vissa fall, känsliga personuppgifter och andra uppgifter som kan vara känsliga för den enskilde

Så här söker du:

  • Skriv in ett sökord om du vill förfina träffen.
  • Välj om du vill söka i "Dokument", "Ärenden" eller "Möten".
  • Om du redan vet ärendets diarienummer kan du skriva in det i sökfältet genom att ange exempelvis 2017/00032.
  • Om du vill kan du välja från vilket datum du vill söka samt till vilket datum du vill söka.
  • Välj i dropplistan "Alla beslutsinstanser" vilket diarium du vill söka i.
  • Klicka på "Sök".