• Halmstads webbplatser

Klimatsmart kommun

Halmstads kommun arbetar för att begränsa utsläppen av klimatpåverkande gaser. Det finns även mycket som du som invånare kan göra.

Därför arbetar vi för ett klimatsmart Halmstad

Samhällsplanering för ökad hållbarhet

Sverige har skrivit under Parisavtalet Länk till annan webbplats. som säger att vi ska minska våra utsläpp av klimatpåverkande gaser så att medeltemperaturen inte blir varmare än 1,5 grader jämfört med 1990 års medeltemperatur.

I Halmstad, som är en växande stad, har transportsystemet, byggsektorn och konsumtionen en stor inverkan på klimatet. Därför arbetar vi aktivt med en samhällsplanering som underlättar för invånare och företag att leva och verka mer hållbart.

Detta kan du göra som invånare

Några tips på vad du som invånare kan göra:

 • Promenera eller cykla när du kan, istället för att använda bilen.
 • Ta tåget om du ska resa långt.
 • Dela saker med grannar och köp begagnat om du behöver något nytt.
 • Ät fler vegetariska måltider.
 • Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du få tips om hur du energieffektiviserar hemma.
 • Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för att få personliga råd om hur du kan minska din energianvändning.

Detta gör Halmstads kommun

Några exempel på vad Halmstads kommun gör för att bidra till klimatomställning:

 • Energieffektiviserar våra fastigheter.
 • Installerar solceller på våra byggnader.
 • Fasar ut fossila bränslen i den kommunala fordonsparken.
 • Tydliga reseriktlinjer för kommunala tjänsteresor.
 • Ställer miljökrav i upphandlingar för att påverka företag som levererar varor och tjänster.
 • Samhällsplanerar för att påverka framtida trafikflöden och möjliggöra för invånare att till exempel välja cykel och kollektivtrafik istället för bilen till arbete och fritidsaktiviteter.

Planer som styr hur kommunen ska arbeta

En stor del av kommunens viljeriktning pekas ut i planer. Här nedan hittar du länkar till de planer som till största del behandlar frågor om klimatomställning:

Plan för energi och klimat

Planen beskriver mål och åtgärder för att minska Halmstads utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet.

Framtidsplan 2050

Halmstads kommuns översiktsplan. Trädde i kraft 2022 och visar planeringsinriktningarna för hur kommunen ska byggas ut de närmsta decennierna.

Plan för transportsystemet

Planens beskriver övergripande hur kommunen vill arbeta med trafikplanering.

Agenda 2030-mål som vi bidrar till att nå