• Halmstads webbplatser

Köpmansgatan

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Köpmansgatan är en av centrums mest välbesökta gator
och ett viktigt stråk mellan stadens båda torg. Nu planeras det för att från Klammerdamsgatan fram till Brogatan.

Illustration av hur Köpmansgatan kommer att se ut efter ombyggnation.

Gestaltning av gatan

2010 byggdes den första delen av Köpmansgatan om. Sträckan mellan Bankgatan och Klammerdamsgatan. Nu påbörjas arbetet med att bygga om sista delen av gatan. Sträckan mellan Klammerdamsgatan fram till Brogatan.

Gestaltningen av sista sträckan kommer att göras i samma utformning som den redan ombyggda delen med samma typ av markmaterial, utrustning och cirkelformad platsbildning med upphöjda planteringar. Konstnären Erik Höglunds glaskonst kommer också att få pryda gatan.

Konstverk

På gatan kommer konstverket ”Driftare” att placeras ut.

Konstverket består av färgglada former i terraso och lekfulla bronsfigurer. Temat för konstverket är hållbarhet, miljö och marint liv. Haven är det som kopplar samman oss och möjliggör liv på planeten. Konstverket väcker frågor kring människans roll i att visa omtanke om vår stad och vårt jordklot.

Halmstadborna kommer att inkluderas i framtagandet av konstverket då de kommer att bjudas in till en skräpplockardag på stranden för att samla in material som kommer att ingå i konstverket. Materialet ska användas för att bygga bronsfigurernas kroppar.

Konstverket ”Driftare” valdes ut av en referensgrupp bestående av barn från Nyhemsskolan, fastighetsägare och representanter från Halmstads kommun.

En modell av hur konstverket "Driftare" kommer att se ut på Köpmansgatan.

Modell av konstverket "Driftare" som är framtaget av konstnärerna Moa Lönn och Karin Auran Frankenstein.

Tidsplan

Ombyggnationen av Klammerdammsgatan var beräknad att stå klar sommaren 2024 men på grund av förändrade förutsättningar kommer arbetet bli försenat.

Karta över området