• Halmstads webbplatser

Grundskola på Ranagård

Bergsgård 1:272

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

På det nya bostadsområdet Ranagård håller det på att byggas en ny skola för årskurserna F–9, inklusive anpassad grundskola. Skolan kommer att vara klar att ta emot elever till hösten 2024.

Skolan kommer att rymma nästan 900 elever. En fullstor idrottshall med läktare för 140 personer kommer att integreras med skolbyggnaden. I skolan byggs även ett tillagningskök med kapacitet för cirka 950 portioner.

Utformning

Skolan består av fyra sammanbyggda huskroppar i en u-form och kommer att uppföras i två respektive tre våningar.

Skolan är också tänkt att fungera som mötesplats för unga efter skoltid, och det kommer att finnas ett kombinerat skol- och folkbibliotek i lokalerna.

Tidsplan

Just nu pågår byggnationen av skolan och den beräknas vara klar maj 2024 med skolstart hösten 2024.

En visionsbild som visar Ranagårdsskolan i ljust tegel. Framför skolan är det planteringar i form av buskar. Platsen ramas in av planteringar byggda av sten med låga växter i.

Bild: Liljewall

Ranagårdsskolan på kvällen. En innergård med väggar i tegel på tre sidor. I mitten en gräsmatta och gångar, träd, en större sten, bänkar och belysning.

Bild: Liljewall

Kartor med dokument

Skolan ska byggas i sydvästra delen av Ranagård.

Du hittar handlingarna som rör skolområdet genom att klicka på det ljusröda området i kartan nedan.