• Halmstads webbplatser

Ställplats för husbilar vid Skallkrokens hamn

Särdal 2:39

Detaljplan

Pågående detaljplanering

  • Förstudie
  • Planförslag tas fram
  • Samråd
  • Granskning
  • Planförslag antas
  • Laga kraft

Skallkrokens båtsällskap ville kunna utnyttja småbåtshamnens bilparkering för husbilsuppställning även utanför sommarsäsongen. För det krävdes en ändring av detaljplanen för fastigheten.

Planuppdraget i korthet

Skallkrokens båtsällskap har en anläggning som kan ta emot både båt- och husbilsägare, och föreningens önskemål var att kunna använda hamnens tio uppställningsplatser även utanför sommarsäsongen. Ändringen i detaljplanen innebär att uppställningsplatserna kan användas året runt.

Tidsplan

Planen har vunnit laga kraft.

Tidsplan

Steg i processen

Tidpunkt

Planuppdrag

13 april 2021

Samråd

27 april–18 maj 2022

Granskning

13 juni–27 juni 2022

Antagande

16 augusti 2022

Laga kraft

27 september 2022

Dokument

Du hittar dokumenten för detaljplanen genom att klicka på området P902 i kartan.

Karta över området