Albinsros förskola

Bergsgård 1:274

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

I det nya bostadsområdet Ranagård i Söndrum byggs en förskola med fyra avdelningar.

Förskolan kommer att ha plats för 70 barn och byggs i två plan med tillagningskök. Förskoleverksamheten kommer att bedrivas i markplan. I övre plan blir det bland annat personalutrymmen.

En del av byggnaden har grå träfasad och två våningar. En del är längre och har en våning i beige tegel.

Bild: Creacon HKAB

Tidsplan

Bygget har påbörjats och förskolan öppnar den 14 april 2023.

Kartor med dokument

Förskolan ska byggas i östra delen av Ranagård.

Du hittar handlingarna som rör skolområdet genom att klicka på det ljusröda området i kartan nedan.