Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

Stora torg

Stora torg är hjärtat av Halmstads centrum och nu påbörjas planeringen av ombyggnationen av torget. Målet är att skapa en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. Torget beräknas vara klart i slutet av 2026.

Tyck till om framtidens Stora torg!

Nu påbörjar vi arbetet med att bygga om Stora torg till en attraktiv mötesplats och vi vill vet vad du tycker.
Vad är din vision? Hur ska torget se ut i framtiden? Vad ska man kunna göra på torget?

Fyll i enkäten om Stora torg

Svaren från enkäten kommer att vara ett underlag till den nulägesanalys som tas fram kring Stora torg. Nulägesanalysen kommer sedan ligga till grund för en kommande arkitekttävling för att gestalta torget.
Det går att svara på enkäten fram till den 18 juni 2023.

Moderniserat, tryggt och livfullt torg

I samband med en planerad renovering av torggaraget, vars tätskikt måste renoveras, kommer även Stora torgs utformning att göras om. Målet är att skapa ett moderniserat, välkomnande och livfullt torg som är tryggt att vistas på både dag- och kvällstid.

Målet är att ombyggnationen av Stora torg ska vara klar i slutet
av 2026.

Dialog

Det är många aspekter att ta hänsyn till i en ombyggnad av Stora torg och under projektets gång kommer det att genomföras kontinuerliga dialoger med både fastighetsägare, näringsidkare, torghandlare och invånare.

Under våren/sommaren 2023 kommer det att genomföras en enkätundersökning där du som invånare får tycka till om framtidens
Stora torg. Svaren från enkäten kommer vara en del av den nulägesanalys som kommer vara som grund till den kommande arkitekttävlingen.

Tidsplan

Arbetet med ombyggnaden av Stora torg kommer att delas in flera steg.

Först kommer det att genomföras en nulägesanalys för att sedan undersöka hur torggaragets tätskikt kan renoveras och hur befintliga rökgasluckor kan ersättas med moderna system. Analysen och undersökningarna ska vara klara till sommaren 2023.

Förslag till hur gestaltningen av Stora torg kan se ut kommer att tas fram via en arkitekttävling. Tävlingen beräknas pågå under hösten 2023 till sommaren 2024.

Byggnationen planeras starta hösten 2025 om inget oförutsett händer.

Tidsplan
Steg i processenTidpunkt
Utredning, dialogforum, invånarenkätVåren/sommaren 2023
ArkitekttävlingTävlingen beräknas pågå under hösten 2023 till sommaren 2024.
ByggstartPreliminärt hösten 2025
Färdigställt torgPreliminärt slutet av 2026

Tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Karta