• Halmstads webbplatser

Halmstads centrum mysifieras

Belysta broar och konstverk, fler träd på gågatorna, ett slott som är öppet för allmänheten. Har du märkt hur mysfaktorn stiger i Halmstads centrum?

Från tidningen Halmstad november 2023.
Text: Charlotte Andersson. Foto: David Johansson

Jobbar ihärdigt. Här är gänget som utvecklar centrum: Camilla Axelsson, destinationsutvecklare, Fredrik Wennerholm, fastighetsägare, Ulrika Abrahamsson, centrumutvecklare, Sapna Billengren Lindström, projektledare, och Caroline Bengtsson, cityledare.

– Vi tror på vår stad, vi älskar ju Halmstad. Det är en fantastisk plats – men vi kan göra den ännu bättre!

Ulrika Abrahamsson är kommunens centrumutvecklare. Hon är en av dem som ihärdigt lyssnar in, fångar upp idéer och arbetar för fler verksamheter, fler aktiviteter och mer mys. Hennes tjänst är ny; den har bara funnits i ett och ett halvt år, och ingår i kommunens satsning på utveckling av Halmstad.

– Med många små åtgärder ökar vi trivseln steg för steg. Vi brukar säga att vi mysifierar, säger Ulrika Abrahamsson.

Kommunen gör en extrasatsning på att få ett levande centrum och har avsatt 28 miljoner kronor för perioden 2021–2024. Mycket har gjorts och mer ska det bli. Några exempel: delar av Halmstads slott har öppnats upp för besökare. Rotundan får ny scen lagom till nästa sommar. Fler stora evenemang kan bli möjliga på Norre torg och i Norre katts park tack vare nya anslutningar till el.

Tar nya tag

Nyckeln till ett levande centrum är samarbete. Sedan i maj finns en fast organisation, Stadens hjärta 2.0, där föreningen Fastighetsägare i Centrum Halmstad, kommunens bolag Destination Halmstad,
stadens köpmannaförening Halmstad City och Halmstads kommun arbetar tillsammans. De har haft samarbete förut, men då i projektform.

En i gruppen är Caroline Bengtsson från Halmstad City. Hon är cityledare, med uppgiften att skapa arrangemang som lockar folk till centrum. Exempelvis Smaka på Halmstad i september.

– Centrum är hjärtat i Halmstads kommun. Alla behöver komma hit ibland, oavsett i vilken ort de bor. Men vi vill inte att besökarna ska uträtta sina ärenden. Vi vill att alla ska känna att de vill vistas i centrum, säger Caroline Bengtsson.

Blir kreativa tillsammans

En extra viktig roll har ett team från teknik- och fastighetsförvaltningen. I denna finns yrkesgrupper som hittills var för sig har ansvarat för stadskärnans miljöer: planteringar, gator, soptunnor med mera. Nu har de fått ett tydligare uppdrag att arbeta tillsammans för helheten och att kläcka nya, kreativa idéer. Ett exempel är att de har involverat aktörerna i centrum i nästa års planteringstema, så att fler kan haka på och bidra.

Ovanlig samverkan

Samtidigt som mysifieringen pågår har Halmstads centrum flera lokaler som väntar på att fyllas med verksamheter. Att lyckas med det är en utmaning. För att nå framgång har de största fastighetsägarna i centrum bildat en förening och samarbetar nu för att hitta hyresgäster. Ett sådant samarbete är ovanligt och andra städer följer resultatet med intresse.

– Genom föreningen samlar vi kraften och kan jobba framåt i en gemensam riktning, säger Fredrik Wennerholm, styrelseledamot.

Engagemanget för Halmstads centrum är stort. Högt på agendan står att skapa ett nätverk av människor som vill vara ambassadörer för Halmstad.

– Vi som bor här är de allra bästa marknadsförarna. Det viktigaste är hur vi pratar om vår stad i vår dagliga dialog, säger Caroline Bengtsson.

Vill du veta mer?

Läs mer om kommunens planer för utvecklingen av centrum och om aktuella projekt. Beställ gärna vårt nyhetsbrev om vad som är på gång.

Europa och tjuren på kvällen

Har du sett det här?

 • Ljussättning av Järnvägsbron och Gamletullsbron.
 • Ljussättning av skulpturerna Europa och tjuren på Stora torg och Laxen går upp i Picassoparken.
 • Ljussättning av träd på Storgatan och Hamngatan.
 • Fler vägvisare och informationsskyltar som gör det lättare att hitta.
 • Bekväm träsits på en sittmur på Storgatan.
 • Ny belysning med 48 hjärtan över Brogatan.

Snart syns det här

 • Ny julbelysning: kransar på Kyrkogatan, ”ljusgardiner” på Storgatan och en mistel i Norre Port.
 • Mosaikutsmyckning och ljussättning på platsen under biblioteket, vid
  Nissan.
 • Ombyggnad av Lilla torg.
 • Ombyggnad av Köpmansgatan, på sträckan Klammerdammsgatan–
  Brogatan (byggstart efter jul).
 • Ny lekplats utanför Sankt Nikolai kyrka, med medeltidsby i miniformat (projektstart 2024).