• Halmstads webbplatser

Platsvarumärket för Halmstad

Tillsammans skapar och utvecklar vi bilden av platsen Halmstad. Med ett starkt varumärke kan vi bidra till att skapa en attraktiv plats. På webbplatsen delahalmstad.se hittar du Halmstads varumärke. Hjälp till att dela Halmstad!

Bild på Halmstads platsvarumärke

På platsvarumärkets webbplats kan du fritt ladda ner bilder, texter, grafik och logotyp när du vill dela bilden av Halmstad på ett positivt sätt.

Ju fler vi är som använder platsvarumärket, desto fler lockas att upptäcka vår plats. Vi får fler besökare, fler invånare och fler som driver företag eller studerar.

Hjälp till att dela Halmstad!

Dela Halmstad – ett gemensamt varumärke för platsen