• Halmstads webbplatser

Halmstads kommuns logotyp

Här finns regler för kommunens logotyp vid samarbeten, föreningsstöd, kulturstöd eller projektstöd.

Om du får stöd från kommunen ska du visa det i ditt informationsmaterial. Läs mer om:

Du kan antingen använda logotypen eller skriva "i samarbete med Halmstads kommun".

Logotypen ska alltid användas i färg och får inte förvanskas, delas eller användas i något annat sammanhang än tillsammans med det ni fått stöd för.

Marknadsföring av företag

Kommunens logotyp får inte användas för marknadsföring av företag och andra sammanhang där kommunen som organisation inte är inblandad.

Arbetar du inom turism kan du få hjälp med marknadsföring av Destination Halmstad Länk till annan webbplats.. Du kan även få stöd av kommunen.

Om Halmstads kommun är huvudpart i ett samarbete

Om Halmstads kommun är huvudpart (till exempel huvudfinansiär) för verksamheten eller projektet ska vår grafiska profil användas i sin helhet och får inte förvanskas.

Eventuell underordnad samarbetspart eller sponsor kan delta med sin egen logotyp. Denna logotyp ska vara mindre än kommunlogotypen. När många parter deltar skriver vi hellre ut i textform vilka som ingår i samarbetet.

Om Halmstads kommun är medverkande part i ett samarbete

När kommunen medverkar i nationella, eller andra övergripande projekt och kommunen är sekundär avsändare som medverkade samarbetspartner, får endast logotypen användas. Inga andra element från Halmstads kommuns grafiska profil får förekomma.

Skicka in din förfrågan om logotypen
Jag eller vi ska använda logotypen... * (obligatorisk)
Jag eller vi ska använda logotypen...Det ska antingen vara ett samarbete med kommunen eller till något du får bidrag från kommunen för.