• Halmstads webbplatser

Ranagård

Byggnation

 • Planering för byggnation
 • Byggnation pågår
 • Färdigt projekt

Ranagård är en ny stadsdel i västra Halmstad. Området ska kännas tryggt och möjliggöra för möten mellan människor i vardagen. Området har ett varierat bostadsutbud i olika upplåtelseformer med cirka 550 nya bostäder samt äldreboende, förskolor och skola.

Detta händer nu

Det byggs fortfarande på området. Stora delar av området blev klara 2023 och många invånare har redan flyttat in. Skolan blir klar för att ta emot elever hösten 2024.

Här ligger Ranagård

Ranagård ligger cirka sex kilometer väster om Halmstads centrum. I norr och väster avgränsas området av Gamla Tylösandsvägen och i söder av den befintliga bussgatan. I öster gränsar området till Albinsro. Handelsområdet Flygstaden ligger cirka tre kilometer bort, Söndrums centrum cirka två kilometer bort.

Karta som visar gällande detaljplan för området

Bygga hus på Ranagård

Tomterna har fördelas via kommunens tomtkö.

Bostäder på Ranagård

Stadsdelen har en blandad bostadsbebyggelse med friliggande villor, kedjehus, radhus och flerbostadshus. Tanken med detta är att även få en blandad upplåtelseform i form av äganderätter, bostadsrätter och hyresrätter.

Halmstads kommun har skrivit markanvisningavtal med 14 olika exploatörer som ska bygga i den nya stadsdelen.

Hyresrätter

 • HFAB – inflyttningen är klar
 • Tylösand fastigheter AB
 • Ranagård fastighets AB
 • Tornet

Här kan du se visualiseringar av de nya hyresrätterna:

Bostadsrätter

 • Skanska
 • HSB
 • Mariastaden
 • Derome
 • MTA

Här kan du se visualiseringar på de nya bostadsrätterna:

Äganderätter

 • ByggSjögren
 • HalmstadHus– inflyttningen är klar
 • Halmstads stenhus
 • OBOS
 • Serneke – inflyttningen är klar

Här kan du se visualiseringar på några av de nya äganderätterna:

Offentlig service

Förskola, skola och äldreboende

Albinsros förskola öppnade i april 2024.

Ranagårds äldreboende öppnade i januari 2024.

Ranagårdsskolan byggs just nu och ska stå klar för att ta emot elever till hösten 2024.

Roller derby-bana, pump track-bana, hundrastgård och utegym

Roller derby-bana, pump track-bana, hundrastgård och utegym är klara. Aktivitetsytorna finns vid västra delen av Ranagårdsområdet, snett mot Karlstorps camping. Här är alla välkomna att testa sin balans och styrka. 

Allmän platsmark och infrastruktur

Arbetet med allt som berör allmän platsmark och infrastruktur är klart. Det vill säga park- och naturmark, gator, gång- och cykelbanor, belysning, elnät, vattenledningar, dagvattenhantering, fjärrvärme och fiber.

Lekplats

Lekplatsen blev klar under 2023.

Offentlig konst

Skulptur som är cylindrisk med en konformad överdel. Halva överdelen är täckt av rundade former, och andra halvan av remsor. Nederdelen är gjord av tegelsten. Där emellan ser det ut som ett flytande material som runnit över kanten och stelnat.

Jennifer Forsbergs verk "Europa och tjuren-remix", 2021

På Västra torget i Ranagård står Jennifer Forsbergs konstverk "Europa och tjuren-remix". Den är placerad mellan de två gröna områdena på torget.

Skulpturen är en kommentar och reaktion på Carl Milles "Europa och tjuren" på Stora torg från 1926. Forsberg gör en samtida omvänd tolkning av den grekiska myten om den vackra prinsessan Europa som förs bort av guden Zeus, förklädd till tjur. I denna version vägrar Europa låta sig bortföras och i all sin prakt mosar hon tjuren under sig.

Skulpturen är utförd i brons på en sockel uppmurad av tegel. Verket är omkring 2 meter högt och cirka 1,5 meter brett.

Så utformas Ranagård

Illustrationsbild som visar hur Ranagårdsområdet kommer att se ut när det är utbyggt och klart

Illustrationsbild som visar hur Ranagårdsområdet kommer att se ut när det är utbyggt och klart.

Projekt inom Ranagård