Aktuella samråd och granskningar

Här hittar du listor över de detaljplaner som befinner sig i samråds- och granskningsprocessen. Klicka vidare på respektive plan för mer information.

Detaljplaner ute på samråd

Inga planer på samråd just nu.

Detaljplaner ute på granskning

Ny skola i Snöstorp, Stenalyckan – del av Snöstorp 19:199 och del av Skäran 1
Granskning pågår 3–24 oktober.