Äldreboende Ranagård

Bergsgård 1:273

Byggnation

  • Planering för byggnation
  • Byggnation pågår
  • Färdigt projekt

I Ranagård byggs ett äldreboende med 60 platser. Det blir ett konceptboende med tema "Husdjur".

Boendet får tre plan med tillagningskök och tillhörande utemiljö.

Visualiseringar

Tidsplan

Om allt går som planerat kommer äldreboendet att stå klart hösten 2023.

Karta