Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Donationsfonder

Barn- och ungdomsnämnden delar varje år ut pengar från donationsfonderna nedan för att stötta barn- och ungdomars rekreation, fritids- eller studieverksamhet.

Ansökan

Ansökan för läsåret 2018/2019 är öppen mellan den 1 maj och 31 augusti 2018. Vi tar endast emot ansökningar via blanketten ansökan om donationsmedelPDF. Blanketten måste vara underskriven med sökandes namnteckning.

Ansökan skickas till

Donationsfonder
Ekonomiavdelningen, Barn- och ungdomsförvaltningen
Halmstads kommun
Box 155, 301 05 Halmstad

Du kan bara söka till en fond. De olika fonderna läggs ihop och en ansökan räcker därmed till samtliga fonder. Beslut om eventuella fondmedel och utdelning av pengarna sker under december-januari varje år.

Donationsfonderna tilldelas föreningar, förskolor, fritidshem, förskoleklasser, särskoleklasser, grundskoleklasser och kulturskola. Klasser och grupper som söker medel för för resa i förintelsens fotspår och/eller har internationella utbyten prioriteras. Inga medel delas ut till familjer eller privatpersoner.

Donationsfonder att söka

Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn

Utrustning och beklädnad av minderåriga barn. Främjande av barns och ungdoms fritids-och rekreationsverksamhet. Bidrag till utrustning av ungdomsgårdars eller ungdomsorganisationers klubblokaler, eller andra liknande behov.

Sigrid Kanths minnesfond

Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.

Walter Raquettes donationsfond

Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.

Samfond för Halmstads grundskolor

Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål samt förvärv av material eller andra saker.

Samfond till förmån för barn- och ungdom

Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning på ungdomsgårdar, bidrag till trevnad och förströelse på kommunens barnstugor.