Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Donationsfonder inom barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden delar varje år ut pengar från donationsfonderna nedan för att stötta barn- och ungdomars rekreation, fritids- eller studieverksamhet.

Ansökan för läsåret 2019/2020 är stängd. Anökan för läsåret 2020/2021 öppnar i början av maj 2020.

Beslut om donationsmedel

Beslut om donationsmedel och utdelning av pengarna sker under december-januari varje år. Donationsfonderna tilldelas föreningar, förskolor, fritidshem, förskoleklasser, särskoleklasser, grundskoleklasser och kulturskola. Klasser och grupper som söker medel för resa i förintelsens fotspår och/eller har internationella utbyten prioriteras. Inga medel delas ut till familjer eller privatpersoner.

Redovisa donationsmedel

Om du blir beviljad donationsmedel för läsåret 2019/2020 ska du redovisa att medlen har använts till sökt ändamål senast den 30 november 2020. Redovisningen skickas till samma adress som ansökan.

Donationsfonderna

Du kan bara söka till en fond. De olika fonderna läggs ihop och en ansökan räcker därmed till samtliga fonder. 

  • Gustav E Falcks stiftelse för värnlösa barn - Utrustning och beklädnad av minderåriga barn. Främjande av barns och ungdoms fritids-och rekreationsverksamhet. Bidrag till utrustning av ungdomsgårdars eller ungdomsorganisationers klubblokaler, eller andra liknande behov.
  • Sigrid Kanths minnesfond - Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.
  • Walter Raquettes donationsfond - Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.
  • Samfond för Halmstads grundskolor - Till stipendium för fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit, belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet, hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål samt förvärv av material eller andra saker.
  • Samfond till förmån för barn- och ungdom - Främjande av barns- och ungdomars fritids- och rekreationsverksamhet samt utrustning på ungdomsgårdar, bidrag till trevnad och förströelse på kommunens barnstugor.

Andra stiftelser och fonder som förvaltas av Halmstads kommun