• Halmstads webbplatser

Ekonomiska bidrag

Sök bidrag för dig själv, din familj, skola, förening eller organisation i Global Grants databas. Det finns också hjälp för hur du kan skriva din ansökan, hur du kan presentera dig själv och ditt projekt.

Global Grant är världens största internationella databas med information om stipendier, stiftelser, fonder och andra bidragsgivare från hela världen. Ändamålet kan vara allt från studier och forskning till privatekonomi och hjälpmedel. Du kan inte ansöka om pengar direkt i Global Grant, men får information om vart du ska vända dig.