• Halmstads webbplatser

Uppslagsverk

I uppslagsverken kan du söka fakta om till exempel länder, statistik, historiska händelser. Du kan också söka förklaringar på ord och få hjälp med ditt korsord.

Landguiden

I Landguiden hittar du fakta om alla världens länder, om konflikter och organisationer. I statistikverktyget kan du göra jämförelser mellan länder utifrån olika parametrar som livslängd, varuexport, läs- och skrivkunnighet med mera.

Om du använder Landguiden hemifrån, välj "Logga in med bibliotekskort".

Nationalencykopedin

Ett stort svenskt uppslagsverk som även har lexikon på 22 språk, korsordshjälp och temapaket om olika ämnen för grundskola och gymnasium. Här finns också atlas, fakta om internationella samarbeten, globala frågor och om länder som du kan jämföra med varandra.