Samfond till förmån för barn och ungdom

Främjande av barns och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet, bidrag till utrustning av ungdomsgårdar eller ungdomsorganisationers klubblokaler, trivsel, trevnad och förströelse på kommunen tillhöriga barnstugor, samt andra liknande behov.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser

Sökord

  • Målgrupp: Föreningar, Förskola och grundskola, Kulturskolan
  • Syfte: Fritid, Utflykter och resor
  • Plats: Halmstads kommun