• Halmstads webbplatser

Samfond till förmån för barn och ungdom

Främjande av barns och ungdoms fritids- och rekreationsverksamhet, bidrag till utrustning av ungdomsgårdar eller ungdomsorganisationers klubblokaler, trivsel, trevnad och förströelse på kommunen tillhöriga barnstugor, samt andra liknande behov.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser