• Halmstads webbplatser

Otto Bengtssons donationsfond

Stadens förskönande genom planteringar och parkanläggningar. Understöd åt sådana föreningar som bereder allmänheten förädlande nöjen såsom föreläsningar, konserter och dylikt. Understöd till nykterhetsföreningar eller eljest till nykterhetens främjande. Understöd till ungdomar som önskar utbilda sig inom ett yrke (1917).

Föreningen Halmstads Soldathem brukar regelbundet få bidrag från stiftelsen. En del av fonden kan endast delas ut till "över tid bestående" donationer såsom konstverk, skulpturer och liknande. Utdelningen år 2014 bidrog till att belysa och levandegöra Norre Katts park.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser