• Halmstads webbplatser

G N Hammars och Eva Stael von Holsteins minne

Den disponibla avkastningen skall av socialnämnden användas för utdelning av understöd åt behövande personer inom Halmstads kommun, företrädesvis som:

  • Hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga.
  • Hjälp till andra behövande personer vid tillfällen då de har låg försörjningsförmåga.

Män och kvinnor vid utdelning skall behandlas lika samt att avkastning som inte användes skall reserveras för utdelning kommande år. Företräde bör vid utdelning ges åt den som kan räkna släktskap med Fredrika Uddenbergs föräldrar (1895).

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser