• Halmstads webbplatser

Christina och Petronella Petterssons minnesfond

Till personer som har otillfredsställande försörjningsförmåga (1941).

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser