Samfond för Halmstads grundskolor

Till stipendium för:

  • Fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet.
  • Hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet eller annat för elevernas gemensamt ändamål.
  • Förvärv av material eller andra saker.

Utdelning har skett till grundskoleklasser inom kommunen för gemensamma skol- och studieresor samt till grupper inom kommunala musikskolan med elever på grundskolenivå.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser

Sökord

  • Målgrupp: Föreningar, Förskola och grundskola, Kulturskolan, Privatpersoner och familjer
  • Syfte: Fritid, Kultur, Utflykter och resor
  • Plats: Halmstads kommun