Halmstads gymnasieskolors samfond

Till stipendium för:

  • fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit,
  • belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet,
  • hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet,
  • eller annat för elevernas gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker (1979).

Utdelning har skett till gymnasieklasser inom kommunen för skol- och studieresor samt till grupper inom kommunal musikskolan med elever på gymnasienivå.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser

Sökord

  • Målgrupp: Gymnasieelever, Kulturskolan, Privatpersoner och familjer
  • Syfte: Fritid, Kultur, Stipendie, Utbildning, Utflykter och resor
  • Plats: Halmstads kommun