• Halmstads webbplatser

Halmstads gymnasieskolors samfond

Till stipendium för:

  • Fortsatt utbildning, belöning eller uppmuntran åt elev som visat god kamratanda eller berömvärd flit.
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt gymnastik, idrott, teater, musik eller annan kulturell verksamhet.
  • Hjälp åt elev för studieresa, studiebesök, skolresa, fritids- eller kulturell verksamhet.
  • Annat för elevernas gemensamt ändamål, förvärv av material eller andra saker.

(1979.) Utdelning har skett till gymnasieklasser inom kommunen för skol- och studieresor samt till grupper inom kommunal musikskolan med elever på gymnasienivå.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser