Gustav och Helny Berndtssons donationsfond

Till förströelse och glädje för patienter och personal vid Oskarströms sjukhem (1977).

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser

Sökord

  • Målgrupp: Sjuka, Äldre
  • Syfte: Fest och högtider
  • Plats: Oskarström