• Halmstads webbplatser

Gustav och Helny Berndtssons donationsfond

Till förströelse och glädje för patienter och personal vid Oskarströms sjukhem (1977).

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser