• Halmstads webbplatser

Albert Löfströms donationsfond

Den för utdelning disponibla avkastningen skall av socialnämnden med belopp som i varje enskilt fall bestämmes användas för utdelning såsom understöd åt behövande personer inom användningsområdet, företrädesvis för:

  • Hjälp till äldre personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga.
  • Hjälp till andra behövande personer, som uppbär låg eller ingen tjänstepension och med låg försörjningsförmåga.
  • Bekostnad av material, saker eller åtgärd som socialnämnden bedömer vara i överensstämmelse med donationens syften (1923).

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser