• Halmstads webbplatser

Peter von Möllers donationsfond

Understöd åt personer, företrädesvis pauvres honteux*, med otillfredsställande försörjningsförmåga (1904).

* En tidigare rik person som blivit fattig.

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser