• Halmstads webbplatser

Leonard Boströms donationsfond

Avkastningen på kvarlåtenskapen skall användas till trivselbefrämjande åtgärder för de boende på Åleds servicecenter.

Om verksamheten vid Åleds servicecenter upphör skall istället avkastningen användas för motsvarande ändamål vid andra ålderdomshem och servicecenter i Halmstads kommun (1999).

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser