• Halmstads webbplatser

Gustav E Falcks donationsfond

Till understöd åt personer med otillfredsställande försörjningsförmåga med företrädesrätt för pauvres honteux*. Styrelsen har dock rätt att använda en del av avkastningen till andra välgörande ändamål inom samhället, vilka inte bör finansieras med skattemedel (1905).

*En tidigare rik person som blivit fattig.

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser