• Halmstads webbplatser

Larssonska stipendiefonden

Till välartade manliga studerande från Eldsberga socken som studerar vid något av rikets universitet, högskolor eller högre lantbruksskolor (1935).

Utdelning har skett till studerande vid lantmannaskolor, universitet och högskolor.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser