• Halmstads webbplatser

J A Hjelmströms donation (Hamn­direktionens fond)

Understödsfond för efterlevande till hamnens fast anställda personal (1939).

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser