• Halmstads webbplatser

Walter Raquettes donationsfond

Till förmån för barn och ungdom från Halmstads kommun, företrädesvis för:

  • Främjande av deras fritids- och rekreationsverksamhet.
  • Utrustning och beklädnad av behövande minderåriga barn.

Utdelning har skett till förskolor, daghem, fritidshem, dagbarnvårdargrupper samt idrottsföreningar med ungdomsverksamhet inom kommunen för utflykter och andra aktiviteter.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser