• Halmstads webbplatser

Familjen Tornérhielms och Boije af Gennäs

Bidrag till hyra för äldre behövande (pauvres honteux*), i första hand damer med företräde för släktingar till Betty och Stanny Boije af Gennäs. Bidragen skall vara utöver de kommunala bostadsbidragen eller vad som i övrigt skall bekostas av allmänna medel (1930).

* En tidigare rik person som blivit fattig.

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser