• Halmstads webbplatser

Onämnd Givares Galgbergsfond

Anläggningar eller byggnader till försköning av Galgberget, utveckling av flora och fauna, befrämja besökares trivsel och bekvämlighet.

Museistiftelsen, Halmstad, Eldsberga församling, Eldsberga Hembygdsförening har erhållit utdelning från stiftelsen dels för firandet av Eldsberga gamla skolas 150 års jubileum, dels för tryckning av en folder med information om Hallandsgården, Galgberget och Eldsberga gamla skola. Ny lekplats på Friluftsmuséet Hallandsgården år 2012.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser