• Halmstads webbplatser

Daniel Delliens minne

Till premier inom jordbruket sysselsatta, i första hand inom före detta Eldsberga kommun, som studerar vid folkhögskolor eller lantmannaskolor. Undantagsvis kan utdelning ske till någon som fullgjort sitt livsverk inom jordbruket (1957).

Utdelning har skett till studerande vid folkhögskolor, lantmannaskolor och lantbruksuniversitet.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser