Oscar och Ina Larssons donationsfond

Till handikappade och utvecklingsstörda barns förkovran och förströelse för anskaffande av apparater och/eller leksaker, resor och dylikt.

Utdelning från stiftelsen har skett till enskilda personer.

Ansök om pengar från stiftelsen
Visa alla stiftelser

Sökord

  • Målgrupp: Personer med funktionsnedsättning eller deras anhöriga
  • Syfte: Fritid, Utflykter och resor
  • Plats: Halmstads kommun